regeerakkoord metropoolregio amsterdam

60 tijdelijke parkeerplaatsen voor trucks op Schiphol-ZO

 

21 januari 2014

Vooruitlopend op het definitieve truckparking plan Schiphol Zuidoost zijn enige tijd geleden extra truckparkeerplaatsen gecreëerd langs de Anchoragelaan. Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het definitieve truckparking plan ook in volle gang. Om de verwachte drukte in de komende maanden op te vangen worden alvast 60 tijdelijke plaatsen aangelegd.

 

Afbeelding 1. Locatie extra truckparkeerplaatsen Anchoragelaan, Schiphol

 

Uiteindelijk wordt langs de Folkstoneweg direct naast de entree van het vrachtgebied een volwaardig truckparkeerterrein met circa 230 truckparkeerplaatsen gerealiseerd. Het terrein zal beschikken over de benodigde faciliteiten en een hoogwaardig beveiligingsniveau. Daar de doorlooptijd met betrekking tot vergunningen, subsidies en een eventueel aanbestedingstraject vrij lang is, is reeds begonnen met het aanleggen van de tijdelijke parkeervoorziening voor circa 60 plaatsen. Deze zal worden gebruikt om de verwachtte drukte in februari 2014 op te vangen en moet voorkomen dat er overlast en gevaarlijke situaties ontstaan op de openbare weg. De aangelegde voorziening zal als basis dienen voor het definitieve truckparking plan.

 

De tijdelijke voorziening is niet openbaar toegankelijk en kan alleen in overleg met Schiphol Real Estate worden gebruikt.
Voor meer informatie kunt u per email contact opnemen met Lieke Hermsen, gebiedsmanager bij SRE.

 

Bron: ACN.nl

 

Geef een antwoord