regeerakkoord metropoolregio amsterdam

'Innoveer en werk samen, liever vandaag dan morgen'

Dat is de heldere maar indringende boodschap die klonk tijdens het havendebat op donderdag 9 oktober 2014 in het Muziekgebouw aan het IJ. Nieuwsblad Transport organiseerde het Havendebat in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam NV en Amports als mediapartner. Aanpassen en vernieuwen, dat is nodig om als haven te kunnen overleven. Volgens de verschillende sprekers en het publiek is samenwerken daarbij het sleutelwoord.

 

Dertje Meijer zet de toon door haar verhaal over Visie 2030 te beginnen met: “We have got to do it together. We moeten verbinden om te overleven. Co-creatie, innovatie en het delen van data bieden ons allemaal kansen.” Inzicht in technologische ontwikkelingen zijn daarbij onontbeerlijk en moeten dan ook ingezet worden.

“Die ontwikkelingen gaan zo hard, dat een aanzienlijk deel van de grote bedrijven over zeven jaar niet meer bestaat. De concurrentie komt uit onverwachte hoek. Ook bedrijven in het havengebied lopen de kans niet meer nodig te zijn, en dat geldt niet alleen voor uw concurrent”, waarschuwt Alexandre Janssen van Deloitte. 

 

Inzicht door delen data
Bas Boorsma van Cisco was verbaasd te ontdekken dat veel zaken in de haven nog net zo geregeld zijn als lange tijd terug. “Door het delen van data is het bijvoorbeeld goed mogelijk, inzicht te verkrijgen in waar welk schip zich bevindt en met welke lading.” De urgentie van datadeling is duidelijk, maar de bereidheid van bedrijven om informatie te delen is nog niet groot genoeg. Een samenwerkende voortrekkersrol is daarbij weggelegd voor Haven Amsterdam, is de heersende mening. 

 

Samenwerking groeit organisch
Schaalgrootte is nodig voor slagkracht richting de overheid en ten opzichte van andere (internationale) spelers. De cruise en de offshore worden als goede voorbeelden van regionale samenwerking genoemd. Verschillende aanwezigen delen de mening dat samenwerking op strategisch niveau van belang is om vooruit te komen en te kunnen innoveren. Niet pas de dialoog opzoeken wanneer er problemen zijn. Het devies van Chris Lohstro, van Douane Amsterdam is daarbij: “Denk niet teveel na, begin gewoon”.

De meningen verschillen echter over hoe samenwerking gerealiseerd moet worden en bestaat de angst eigenheid en zelfstandigheid kwijt te raken. Koen Overtoom van Haven Amsterdam geeft aan dat samenwerking organisch moet groeien. Kees Jan Hendriks benadrukt dat het van belang is dat bedrijven open staan om elkaar te leren kennen en met een duidelijke agenda werken. Hendriks nodigt bedrijven uit om samen te werken voor een betere uitstraling van het havengebied. 

 

Bron: Amports.nl

Geef een antwoord