Flevoland netcongestie

Onderzoek ABN AMRO: Investeringsbehoeften voor de Nederlandse energietransitie

In de SustainaWeekly presenteert het onderzoeksbureau van ABN AMRO eigen schattingen van de investeringsbehoefte van de Nederlandse energietransitie die nodig is in een netto nul-scenario. Hoewel er op mondiaal en Europees niveau vergelijkbare exercities zijn gedaan, zijn er voor zover wij weten geen uitgebreide schattingen voor Nederland. De onderzoekers van ABN AMRO komen tot de conclusie dat de investeringen meer dan verdubbeld zouden moeten worden ten opzichte van het vorige decennium.

Bron: ABNAMRO.nl.

Ons onderzoek wijst uit dat de extra jaarlijkse investeringsbehoefte in de orde van grootte van ongeveer 15 miljard euro per jaar kan liggen. Vervolgens analyseren we het gasverbruik van de Nederlandse industrie en de mogelijkheden om haar energie-efficiëntie verder te verbeteren

Lees het volledige onderzoek via deze link: Sustainaweekly 27 juni 2022 – NL.

Economie thema

Voor een succesvolle overgang naar netto nul-emissies zijn investeringen nodig die meer dan verdubbelen ten opzichte van het vorige decennium. Ons onderzoek wijst uit dat de extra jaarlijkse investeringsbehoefte in de orde van grootte van ongeveer 15 miljard euro per jaar kan liggen (1,5% van het BBP). De investeringsbehoeften blijven ook gedurende een langere periode hoog.

Bedrijven en sector nieuws

De Nederlandse industrie is een grootverbruiker van aardgas met een aandeel van 40% in de totale levering voor zakelijk gebruik. Binnen de industrie neemt de chemische industrie meer dan de helft voor haar rekening. Slimmer warmtegebruik, elektrificatie en het maximaliseren van het circulair gebruik van grondstoffen is een goede stap naar meer energie-efficiëntie.

ESG in figuren

In een vast onderdeel van onze Weekly presenteren we enkele grafieken met de belangrijkste indicatoren voor ESG-financiering en de energietransitie.