state of region amsterdam

ACN gestart met Single Process initiatief voor Schiphol

 

De wereldwijde e-AWB penetratie is gestegen tot 28.8% (IATA, 2015), een stijging van 0,8%. Hoewel de positieve lijn doorzet is het groeipercentage niet voldoende om aan het eind van 2015 de global target van 45% te halen. Schiphol laat een mooie stijging zien met een percentage van 27.8% in mei tot 30.3% in juni 2015 (IATA, 2015). Toch liggen er ook hier nog uitdagingen. Om de doelstelling van dit jaar te bereiken zal de e-AWB adoptie de rest van het jaar met minimaal 2.5% per maand moeten toenemen. ACN is gestart met het “Polder Initiative” dat hier een positieve bijdrage aan moet leveren.

 

Om de e-AWB groei te ondersteunen focust IATA op de implementatie bij de top 50 priority e-Airports waar de e-AWB al beschikbaar is. Het Single Process aanbieden is een belangrijk onderdeel hierbij. In Nederland is ACN met het initiatief gestart om middels het “Polder Initiative” de Standard Operating Procedures op Schiphol te uniformeren. Op dit moment ligt er een concept voorstel klaar waarbij alle afhandelaars en een groot aantal airlines betrokken zijn. In het derde kwartaal zal deze verspreid worden onder alle betrokken partijen op Schiphol. Daarnaast zal er gestart worden met voorlichtingssessies voor de expediteurs bij zowel de e-dag in oktober als bij aparte workshop sessies. Hierover volgt later meer informatie.

 

Voor het complete overzicht van de laatste e-AWB cijfers vindt u hier het rapport.

 

Bron: ACN

 

Geef een reactie