Albert Heijn test slimmer vrachtvervoer samen met overheden

De Zaanse supermarktketen Albert Heijn werkt met verschillende regio’s waaronder de Metropoolregio Amsterdam, aan de ontwikkeling van een tool die de supermarktlogistiek efficiënter maakt. Het project is er één van negen projecten gericht op de ontwikkeling van intelligente transportsystemen waarbij reizigers beter geïnformeerd en beter verspreid de weg op gaan. Daar is vanuit de overheden tot 2017 ruim 70 miljoen euro voor beschikbaar.

Met de miljoeneninvestering hoopt Nederland zijn positie als internationaal koploper op het gebied van innovatieve mobiliteit te versterken. De focus van intelligente transportsystemen (ITS) ligt op reizigersgedrag voor en tijdens de reis. Minister Schultz van Milieu en Infrastructuur: “Op internet vind je een zee aan informatie over zaken die invloed hebben op de drukte op de weg, zoals het weer, wegwerkzaamheden en een festival in de buurt. Maar pas als je al deze puzzelstukjes bij elkaar legt, kun je écht reisadvies op maat geven. Met de nieuwe intelligente systemen kunnen weggebruikers anticiperen op wat ze zelf zien en op wat er buiten hun gezichtsveld gebeurt. Auto’s communiceren daarvoor niet alleen met elkaar en de kant van de weg, maar in de toekomst ook met verkeerslichten.”

Efficiënte supermarktlogistiek
In het hele land worden negen ITS-projecten opgezet rond verschillende thema’s. Zo werken de regio’s Groningen-Assen, Arnhem-Nijmegen, Midden-Nederland en de Metropoolregio Amsterdam samen met Ahold aan een tool om de supermarktlogistiek te verbeteren door vrachtverkeer slim te laten rijden. De regio’s hopen zo 200 vrachtautoritten per dag structureel te kunnen vermijden.
Woordvoerder Maurice Ouderland van Ahold vertelde aan Dow Jones Nieuwsdienst over het ITS-project: “Het project is een doorontwikkeling van de Transport Control Tower, een neutraal platform gebouwd door verkeers- en logistieksoftware ontwikkelaar Simacan, waarin de vrachtauto-data van de verschillende vervoerders voor alle betrokkenen op een eenduidige wijze beschikbaar zijn. De eigen logistieke begeleiding is met deze oplossing gedigitaliseerd met real-time informatie vanuit de vrachtauto’s, waarmee de medewerkers met onze Transport Control Tower de bevoorrading van onze AH-winkels vooraf en onderweg begeleiden, om deze zo efficiënt mogelijk en met de minste vertraging en lokale overlast te laten verlopen.”.
Minder fileleed
Naast dit project start in Brabant en Noord-Holland een project om filevorming door incidenten te verminderen. Jaarlijks stranden er ruim 20.000 vrachtauto’s en 150.000 personenauto’s op het hoofdwegennet. Door informatie beter te delen, kunnen zowel verkeersmanagement als weggebruikers beter rekening houden met incidenten. Dit kan bij landelijke dekking een filereductie van 2,5 procent opleveren.
Reizigersvervoer
Er is niet alleen aandacht voor de professionele weggebruiker, in de ITS-projecten wordt de ‘gewone’ reiziger ook bediend. Er wordt onder meer geïnvesteerd in nieuwe technieken en diensten waarbij zij onderweg realtime rij- en reisadviezen krijgen. Verder worden projecten opgezet rond de thema’s connected en coöperatieve intelligente transportsystemen, reisinformatiediensten, het zetten van nieuwe standaarden, en het delen van uiteenlopende streaming data van wegbeheerders en private partijen.
Bron: Anke Hoets

Geef een reactie