regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Amsterdam start drie pilots filebestrijding

Om de doorstroming te verbeteren, zowel in de dagelijkse spits als tijdens evenementen, gaan in de Metropoolregio Amsterdam drie innovatieve proeven van start. Verkeerslichten worden afgestemd op de drukte op de weg en informatie van systemen langs de weg wordt gecombineerd met gegevens van automobilisten.

 

De initiatieven zijn onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam, die vorig jaar van start is gegaan. Kern van deze proef is de integratie van technieken langs de weg én in de auto. Door gegevens slim te combineren krijgen automobilisten een reisadvies op maat: ze worden via de snelste route naar de plek van bestemming geleid.

 

Drie fasen
De Praktijkproef Amsterdam werkt in drie fases toe naar een gecoördineerd systeem van  verkeersmanagement. De technieken in de auto en langs de weg zijn eerst los van elkaar getest. In fase 2, waar de drie nieuwe proeven deel van uitmaken, vindt integratie plaats. De drie nieuwe proeven starten in de loop van dit jaar in Amsterdam-Noord en Zaanstad, Amsterdam West (A10) en in Amsterdam-Zuidoost:

  1. De proef in Amsterdam-Noord en Zaanstad onderzoekt verbeteringen en verdere mogelijkheden van het eerder beproefde systeem van intelligente technieken langs de weg: verkeerslichten reageren gecoördineerd en geautomatiseerd op actuele voorspellingen van verkeersdrukte. 
  2. De proef in Amsterdam-West gaat na in hoeverre een systeem langs de weg met gebruik van ‘live’ gegevens uit auto’s (floating car data) kan worden verbeterd.  Naast gegevens uit detectielussen in de weg worden in de proef  nu ook gegevens uit apps en navigatieapparaten van weggebruikers gebruikt. Hiermee zijn files nauwkeuriger te voorspellen en kunnen verkeerslichten hierop beter anticiperen. 
  3. De proef in Amsterdam-Zuidoost gaat na hoe tijdens grote evenementen de bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer in Amsterdam Zuidoost optimaal blijft. De proef bestaat uit  verbeteringen van verkeersinformatie in de auto via apps of navigatie. Deze verkeersinformatie wordt samengesteld op basis van actuele en gedetailleerde informatie over de feitelijke situatie op de weg en in parkeergarages. Die informatie is afkomstig van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.

Samenwerking
De Praktijkproef Amsterdam is een van de initiatieven waarmee minister Schultz van Haegen (IenM) de ontwikkeling van innovatieve technieken stimuleert voor een betere mobiliteit. Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, Zaanstad, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam werken bij de Praktijkproef samen met de TU Delft, TU Eindhoven en verschillende bedrijven.

 

Meer weten
Zie voor meer informatie www.praktijkproefamsterdam.nl

Geef een antwoord