state of region amsterdam

Betere bereikbaarheid Amsterdam stap dichterbij

 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het ontwerp tracébesluit Zuidasdok vastgesteld. De verbreding en het ondergronds brengen van de A10 Zuid en de uitbreiding en modernisering van het station Amsterdam Zuid zijn hiermee een stap dichterbij gekomen.

 

Schultz: “Met het project Zuidasdok geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid in dit economisch belangrijke gebied in Amsterdam. De Zuidas kan zich verder ontwikkelen tot toplocatie voor internationale bedrijven, winkels en nieuwe woningen.”

 

De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. De snelweg krijgt in totaal acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Bovendien worden de twee helften van de wijk aaneen gehecht waardoor er één woon-, werk- en winkelgebied kan ontstaan. De bouw van Zuidasdok, waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu samenwerkt met de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam, start in 2017.

 

Ter inzage

Vanaf vandaag tot en met woensdag 22 april 2015 liggen het ontwerptracébesluit, het ontwerpbestemmingsplan en het milieueffectrapport (MER) van Zuidasdok ter inzage.

 

Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie