Biobased en circulaire economie is concurrentievoordeel voor haven

 
Duurzaam concurrentievoordeel door inzet op de biobased en circulaire economie in Amsterdamse haven. Afgelopen december was er een uitgebreid artikel over een biobased en circulaire haven te lezen in Maritime Holland editie 8/2015. Eduard de Visser, Hoofd Strategie en Innovatie van Havenbedrijf Amsterdam geeft in het artikel toelichting op het onderwerp. 
De aanleiding voor het artikel was een rapport uit van de Erasmus-universiteit Rotterdam en van Wageningen Universiteit, Food en Biobased Research: ‘De Amsterdamse haven draait (groen) door’. Het rapport beschrijft de weg naar duurzaam concurrentievoordeel door inzet op de biobased en circulaire economie.
 
Routekaart biobased economy
De Wageningen Universiteit heeft een digitale routekaart ontwikkeld voor biobased economy. Uit de achttien routes die voor Havenbedrijf Amsterdam zijn geanalyseerd waren zes routes bovengemiddeld kansrijk. Die zijn te vinden in bijlage 3 van het rapport. Het zijn biodieselproductie, biogas uit vergisting, vergassing, verbranding, bioraffinage agroresiduen en fermentatie & katalyse. Deze laatste route is voor Havenbedrijf Amsterdam uitgewerkt en zit niet expliciet in de digitale routekaart biobased economy en staat hieronder.
De route is aangehaald omdat er in de Amsterdamse haven een bestaand netwerk van bedrijven is dat goed aansluit bij fermentatie en katalyse. Fermentatie en katalyse maken beide selectief producten uit suikermengsels, plantaardige oliën of andere biobased grondstoffen. Deze producten hebben een hoge toegevoegde waarde. De (bij)producten kunnen worden afgezet als veevoer of voor productie van biogas. Grondstoffen voor fermentatie en katalyse kunnen bestaan uit ruwe landbouwgranen (graan, tapioca, soja), maar ook uit restproducten uit de agro-industrie (tarwegries, suikermolasse, vetzuren) of uit de biodieselindustrie (glycerol). Zowel de aanvoer van grondstoffen als de afvoer van (bij)producten is mogelijk binnen de huidige bedrijvigheid in de haven.
Kansen circulaire economie
De ligging van de stad en de haven zorgt voor circulaire stromen. De haven biedt de juiste terreinen en logistieke infrastructuur. Er zijn grote mogelijkheden tussen de gevestigde creatieve industrie in de stad en de traditionele grootschalige industrie in de haven. Beide segmenten kunnen van elkaar leren en elkaar versterken.
Afvalstromen
Vanuit de stad zijn een aantal interessante afvalstromen te onderscheiden;

  • huishoudelijk afval
  • bedrijfsafval (frituurvet)
  • schroot
  • kunststofafval
  • bouwafval
  • circulaire producten, waaronder fosfaat uit rioolwater terugwinnen urine; fosfaat en kunstmestindustrie

De haven kan voortbouwen op reeds bestaande activiteiten rond handelsstromen in schroot, waaronder staalschroot en non-ferro metalen. Daarnaast biedt de haven de mogelijkheid voor opschaling van circulaire productieprocessen, mede vanwege de aanwezige milieuruimte in de haven.
Verzilveren acties
In het rapport beschrijven de onderzoekers 17 acties die Havenbedrijf Amsterdam kan nemen om deze kansen op het gebied van biobased en circulair ook te verzilveren. Dat is bijvoorbeeld samen met de lokale en regionale overheid zorgen voor een gelijk speelveld, het ondernemersklimaat versterken in de metropoolregio Amsterdam en investeren in noodzakelijke infrastructuur voor vestigingen van startups in deze sector. Eén van deze aanbevelingen heeft Havenbedrijf in elk geval al ter harte genomen. In het voorjaar van dit jaar opent PRODOCK haar deuren, een fysieke locatie waar alles draait om innovatie. Hier kunnen innovatieve en snelgroeiende bedrijven hun nieuwe producten en diensten testen en commercieel ontwikkelen.
Bron: Port of Amsterdam

Geef een reactie