circulaire economie

Blog: Circulaire economie moet steviger op logistieke agenda

Bron: abnamro.nl.

Bart Banning, sector banker Transport en Logistiek bij het onderzoeksbureau van ABN AMRO, vindt dat de circulaire economie onvoldoende op het netvlies van de logistieke sector staat. Over de vraag waarom hij dit vindt schreef hij een uitgebreide blog in het kader van de Logistiekdag 2022. Dit evenement op dinsdag 8 maart staat in het teken van de energietransitie en circulariteit.

Banning schrijft dat het steeds duidelijker wordt “dat we aan de vooravond staan van een noodzakelijke transformatie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit biedt nieuwe kansen voor de logistieke sector. Kenmerkende gedachte achter de circulaire economie is immers het hernieuwd gebruiken van grondstoffen in nieuwe producten en bestaande producten een langere levensduur te geven. Dit heeft grote gevolgen voor de logistiek rondom goederenstromen.”

Producenten hebben logistiek nodig

circulair logistiek
Bart Banning | Foto: ABN AMRO

Banning vervolgt: “Producenten die een rol willen spelen in de circulaire economie worden geconfronteerd met nieuwe logistieke uitdagingen. Zij hebben logistieke kennis en ondersteuning nodig. Dit zal de samenwerking tussen producenten en logistieke bedrijven intensiveren. De logistieke sector heeft een belangrijke positie en draagt daarom verantwoordelijkheid in een succesvolle route naar de circulaire economie. Helaas zie ik dit thema bij logistieke bedrijven nog niet stevig op de agenda staan.”

Logistiek mist kansen

Volgens de sector banker passen veel producenten hun productieketens aan, maar blijft de logistiek achter. En dat is een gemiste kans, vindt Banning: “Logistieke bedrijven kunnen waarde toevoegen door inzicht te geven in nieuwe (retour)goederenstromen en deze te koppelen aan een efficiënte transportplanning. Daarmee bieden zij ruimte aan opdrachtgevers om zich te focussen op hun kernactiviteit: het circulaire productieproces. De logistieke sector bezit veel kennis met betrekking tot het organiseren van logistieke waardeketens die kunnen bijdragen aan effectieve ketenregie.”

Volledige blog over logistiek en de circulaire economie

Wil je de blog van Bart Banning helemaal lezen en weten hoe volgens hem de logistieke sector zelf ook verandert door de circulaire economie? Kijk dan op Insights van ABN AMRO.