state of region amsterdam

De Westas, daar draait het om

 

Op dinsdag 24 maart wordt tijdens de conferentie ‘Logistiek als innovatiemotor van de MRA’ het Westas Manifest aangeboden. Daarin ontvouwen Schiphol, Haven Amsterdam en Greenport Aalsmeer een stappenplan voor overheden en bedrijven om de transitie te maken naar een nieuwe economie. Een economie gericht op regionale groei met circulair produceren als uitgangspunt. De Westas staat daarin centraal.

 

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft de doelstelling om de internationale concurrentiepositie te behouden. Dat is goed voor de regio, voor de bedrijven en de inwoners. De doelstelling is niet nieuw, maar het besef dat samenwerking nodig is om haar te realiseren moest wel groeien. Parallel aan dit proces ontgroeide de circulaire economie de kinderschoenen. Ook in de MRA, zo blijkt uit het boek met Circulaire projecten in de MRA waarvan het manifest een onderdeel is. Hergebruik van afval, restmaterialen en grondstoffen is niet langer een uitzondering, maar eerder regel. Het is een  businessmodel dat loont. En volgens de opstellers van het Westas Manifest kunnen we er niet langer omheen: “De (wereld)bevolking blijft groeien en daarmee de afvalberg. Grondstoffen worden bovendien nog schaarser.” Het manifest zet daarom de circulaire economie op de kaart.

 

De unieke Westas
Goederen-, materialen-, afval- en retourstromen efficiënt hergebruiken is een logistieke uitdaging en een distributievraagstuk. Voor beiden heeft de MRA de kennis, de infrastructuur en de ruimte in huis. Dit concentreert zich rond de Westas (zie afbeelding). De Westas biedt Europees gezien bovendien een unieke propositie. Hij loopt van Greenport Aalsmeer, langs Airport Schiphol naar de Port of Amsterdam en Zaanstad. Op een steenworp afstand ligt dataport AMS-IX. Samen bieden de vier ports hoogwaardige en aaneengeschakelde water-, lucht-, spoor-, auto- en digitale verbindingen met binnen- en buitenland. Die zijn een must om mensen, goederen- en retourstromen zo efficiënt mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen.

 

Het Westas Manifest
Voor de transitie naar het nieuwe economisch denken en doen, hebben de opstellers van het manifest vijf actiepunten gedefinieerd. Zij spreken nadrukkelijk ook overheden aan, omdat die via omgevingsplannen en overig beleid de juridische kaders creëren voor de circulaire economie en mensen en organisaties mee kunnen nemen in circulair denken. De actiepunten zijn:

  • ontwikkel een gebiedsvisie zonder grenzen.
  • maak een atlas van goederen-, grondstoffen- en afvalstromen.
  • koppel gedeelde belangen.
  • circulaire economie doen, bijhouden, omarmen en (door)vertellen.
  • agenderen.

 

Aanbieding Westas Manifest aan bestuurders
Jos Nijhuis (ceo van Schiphol Group) biedt op 24 maart het Westas Manifest aan. Vier bestuurders uit de MRA nemen het manifest in ontvangst: Eric van der Burg, wethouder gemeente Amsterdam, Adam Elzakalai, wethouder gemeente Haarlemmermeer, Jan van Run, gedeputeerde provincie Noord-Holland en Achmed Baâdoud, voorzitter bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-West.

Geef een reactie