rfc elink

Digital first: RFC op Schiphol voor het eerst in jaren aangepast voor eLInk

De afgelopen maanden is door de luchtvrachtcommunity op Schiphol hard gewerkt aan het project Digitaal Vooraanmelden via eLink. Door er gezamenlijk voor te zorgen dat informatie over zendingen eerder en digitaal bij de afhandelaars op Schiphol aanwezig is werken we naar een nog efficiënter, sneller en veiliger luchtvrachtketen. Digital First wordt het nieuwe uitgangspunt. Doel: beter planbare ketenprocessen en  vermindering van wachttijden op Schiphol voor het aanleveren van luchtvracht. Daar heeft uiteindelijk iedereen baat bij!

Ruim 50 bedrijven tekenden tot nu toe de Best Effort verklaring Digitaal Vooraanmelden en de eerste resultaten zijn veelbelovend! Het gebruik van eLink en de EAWB steeg fors. Het percentage zendingen waarvan de Aviation Security status digitaal wordt aangeleverd ging zelfs met ruim 50% omhoog.

Digitaal vooraanmelden via eLink standaard in RfC

Met alle bedrijven die de Best Effort verklaring ondertekenden streven we ernaar om binnenkort 70%-80% van de lokale expert zendingen op Schiphol digitaal vooraangemeld te krijgen, doordat ‘digitaal’ de standaard wordt op Schiphol. Een belangrijke stap om deze ontwikkeling goed en transparant te waarborgen is dat het Digitaal Vooraanmelden vanaf 1 september 2021 wordt opgenomen in de Ready for Carriage (RfC) procedure voor lokale exportvracht op Schiphol. Deze wijziging is de afgelopen weken uitgebreid besproken in en met alle ACN-sectorraden en het ACN-bestuur. Sinds 2008 was ‘de RfC’ niet meer aangepast, met deze aanpassingen maken we de procedure future proof. Een mijlpaal voor dit project en de luchtvrachtsector.

Geef een antwoord