slotpool luchtvracht

Drukte luchtvrachtketen: Together we can handle this!

Het is razend druk in de luchtvrachtlogistiek en die drukte gaat nog wel even aanhouden. Veel internationale supply chains hebben nog te maken met de gevolgen van de coronacrisis.  Niet alleen op Schiphol maar ook op een aantal andere vliegvelden in deze regio zijn er opstoppingen door drukte en personeelstekorten.

Bron: ACN.nl.

Op Schiphol zien we dat eerste en tweede linieloodsen stampvol staan, dat leidt op bepaalde momenten in de week tot forse congestie bij de afhandelaars op de Anchoragelaan. De voorterreinen van de afhandelaars lopen vol en er ontstaan lange wachtrijen tot ver buiten de hekken. What’s new, zul je misschien zeggen, maar de aanloop naar de eindejaarsdrukte begint dit jaar wel érg vroeg zo.

Belangrijkste oorzaken drukte luchtvrachtketen

drukte luchtvracht
Maarten van As, ACN
  • Het niet kunnen vinden van personeel.
  • Huidig personeel dat – na de coronacrisis – op ‘z’n tandvlees loopt’.
  • Een forse disbalans export-import.
  • Importvracht die lang in de eerste linieloodsen staat (te vroeg aangeleverd, laat opgehaald).
  • Grote piekdruktes (ook aan airside).

ACN heeft zeer geregeld overleg met de afhandelaars waarbij de situatie wordt besproken en naar oplossingen, zowel Quick fixes als duurzame lange termijn oplossingen, wordt gezocht.

Concrete acties

  • Menzies zet extra personeel in.
  • Swissport heeft Terminal 7 geopend: een 3000 m2 ‘import only’ locatie aan de Valkweg.
  • Bij het terrein Menzies/Swissport/WFS aan de Anchoragelaan wordt de verkeersflow op drukke momenten actief aangestuurd door verkeersbegeleiders.
  • WFS heeft een sms-oproepsysteem ingevoerd voor wachtende chauffeur.

Daarnaast worden andere mogelijkheden actief verkend, bijvoorbeeld: kan bufferen op parkeerplaats TP3 helpen en hoe moet dat dan concreet vorm worden gegeven?

Oefenen

Om eerlijk te zijn: afgelopen weekend was het nog best even oefenen. Waar moeten de verkeersregelaars bijvoorbeeld wel en waar niet op te acteren? Hoe ga je consequent om met het gebruik van het SMS oproepsysteem? Bovendien zagen we dat er op vrijdagavond veel internationale trucks aankwamen, dan is het een uitdaging om die stroom en de digitaal vooraangemelde stroom (eLink) bij de balie goed gescheiden te houden om zo het tempo erin te houden.

Maar… we zijn met z’n allen aan het leren en ontwikkelen en niet geschoten is altijd mis. Vertegenwoordigers van de ACN sectorraden Afhandelaars en Luchtvrachttruckers zijn goed met elkaar in gesprek om (tijdelijke) oplossingen te vinden die snel gaan werken en binnen het Smart Cargo Mainport Programma wordt gewerkt aan langere termijn oplossingen.

De rol van ACN: actief iedereen bij elkaar krijgen, monitoren en aanjagen van oplossingen.

Maagdelijke terreinen

Er zijn momenten in de vroege ochtend en de middag dat het rustig is bij afhandelaars. Of zoals in een recent overleg door de afhandelaars werd gezegd: om drie uur ’s middags zijn onze terreinen nog maagdelijk, ook op vrijdag. Probeer daar afspraken te maken met je afhandelaar m.b.t. het ophalen van import, zodat zij er voor kunnen zorgen dat er op dat moment voldoende personeel is.

(Only) together we can handle this!

Maarten van As, Managing Director ACN.