basismonitor noord-holland

eCSD pilot Rhenus en WFS

Op 19 januari jl. zijn Rhenus en afhandelaar WFS gestart met een pilot voor het elektronisch verstrekken van veiligheidsgegevens gekoppeld aan eLink. De veiligheidsgegevens kunnen in de Master airwaybill (FWB versie 16) worden opgegeven. Aan de hand van de deze informatie wordt een validatie gedaan van de Regulated Agent (RA) bij de EU database en de Vaste Vervoerdersdatabase bij de ACN. Op deze wijze wordt geheel geautomatiseerd en papierloos gecheckt of aan de veiligheidsvoorschriften (EU resolutie 185/2010) voldaan is.

 

De applicatie eLink is hiervoor uitgebreid met een eCSD (eConsignment Security Declaration) tabblad. De afhandelaar en expediteur zien in het aannameproces de veiligheidsgegevens. Zijn deze volledig dan staat de veiligheidsstatus op groen. Ontbreken er gegevens dan staat de status op rood. Een rode veiligheidsstatus heeft (nog) geen invloed op het accepteren van een zending door de afhandelaar.

 

Wij vroegen aan Richard Visser van Rhenus waarom Rhenus deze veiligheidsgegevens elektronisch verstrekt. Visser: “Om te beginnen is het opgeven van veiligheidsgegevens wettelijk verplicht. Wij doen dit elektronisch omdat wij al onze processen digitaal en zonder papier willen uitvoeren. Rhenus ziet deze eCSD ontwikkeling als een eerste stap om uiteindelijk het balieproces bij de afhandelaar over te slaan. De papierloze overdracht is hiermee wettelijk geregeld. Met eFreight en eLink slaan we duidelijk een efficiency slag.” En waarom zouden andere expediteurs de eCSD moeten gaan gebruiken? “Ik ben persoonlijk van mening dat wij als gemeenschap de morele verplichting hebben om de papierberg te laten slinken. Zowel bedrijven als personen moeten duurzaam ondernemen met zo min mogelijk CO2 uitstoot. En je moet blijven innoveren. Niet innoveren betekent stilstand en stilstand betekent achteruitgang.”

 

Voor Cargonaut klanten die nog geen airwaybill versie 16 kunnen versturen is er een mogelijkheid om de veiligheidsgegevens aanvullend via de Cargonaut web portal in te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met sales@cargonaut.nl. Meer informatie over de resultaten van de pilot en verdere uitrol in de markt volgt in februari.

 

Bron: ACN.nl

 

“Hier wordt geïnvesteerd in de toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.”

 

Geef een reactie