regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Ed Nieuwenhuizen vertrekt als CFO

Financieel directeur Ed Nieuwenhuizen heeft besloten Havenbedrijf Amsterdam per 1 november a.s. te verlaten. Tweeënhalf jaar na de verzelfstandiging van het havenbedrijf komt het bedrijf in een nieuwe fase die van de CFO een andere inzet vraagt dan de voorgaande periode. De heer Nieuwenhuizen acht zichzelf voor die nieuwe fase niet de juiste man op de juiste plek. Hij kiest ervoor om zijn loopbaan elders voort te zetten. 

De Raad van Commissarissen respecteert dit besluit en is de heer Nieuwenhuizen dankbaar voor zijn grote loyaliteit aan Havenbedrijf Amsterdam. “Hij heeft met grote inzet bijgedragen aan het ontwikkelen van een professionelere financiële organisatie en een belangrijke bijdrage geleverd aan de financiering van de nieuwe zeesluis”, aldus René Smit, voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

De directie van Havenbedrijf Amsterdam en de Raad van Commissarissen betreuren zijn vertrek en wensen hem uiteraard alle succes in zijn verdere loopbaan.
 

Bron: Port of Amsterdam

Geef een antwoord