regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Een bloeiende metropoolregio

Auteur: Lucas Vos, CEO FloraHolland. 

 

Als nieuw lid van de Amsterdam Economic Board is mij gevraagd om kort in te gaan op mijn achtergrond en mijn ambities voor deze prachtige metropoolregio. Dat doe ik graag!

 

Ik ben de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest in de scheepvaart en logistieke dienstverlening. In mijn laatste functie was ik eindverantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van Maersk Line, wereldmarktleider in zeetransport. Inmiddels ben ik 4 maanden actief als CEO van de koninklijke bloemenveiling FloraHolland.

 

Na vele jaren in het buitenland ben ik blij om in en voor Nederland te werken. FloraHolland is een exponent van de Nederlandse cultuur. Dat heeft te maken met de coöperatieve manier van samenwerken, met de handelstraditie, maar ook met het product. Bloemen horen bij de drie associaties die buitenlanders het meest maken als ze denken aan Nederland.

 

Mijn werk bij FloraHolland heeft mij in contact gebracht met de Amsterdam Economic Board. Het doel — versterking van de economische positie van de metropoolregio Amsterdam – sprak mij direct aan. Zeker ook omdat de sierteelt daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Net als de voedingssector die binnen hetzelfde cluster valt.

 

Agrifood en Tuinbouw zijn sectoren die diep geworteld zitten in het Nederlandse DNA, met een sterke handelstraditie, excellente logistiek en een op samenwerking gericht innovatieklimaat. Ondanks de crisis haalt deze sector jaar na jaar een exportgroei en draagt op die manier aanzienlijk bij aan het overschot op de Nederlandse handelsbalans. Deze economische kracht kan nog verder benut worden. 

De komende jaren zullen er in de wereld diverse metropoolregio’s ontstaan die de spil zullen vormen van de mondiale economie. De uitdaging van de toekomst zit in het voeden en gezond houden van de burgers in deze metropoolregio’s. Daarvoor dient in zeer sterk verstedelijkte gebieden de voedselzekerheid en —veiligheid gewaarborgd te worden; alsmede de gezondheid en het welbevinden van de burgers.

 

Ik ben er van overtuigd dat de sectoren Agrifood en Tuinbouw een bijdrage kunnen leveren aan deze opgaven.

De metropoolregio kent vele hoogtechnologische bedrijven in productie en verwerking en loopt voorop in transport en logistiek. Daarnaast zijn we sterk in handel en hebben we een uitstekende kennisinfrastructuur.

 

Maar de regio is ook creatief en innovatief met een bevolking die zelf initiatief neemt. Een bevolking die een goed en gezond leefklimaat wil, met veel groen en kleur. Waar wereldmarkt en local for local initiatieven samen komen. Soms letterlijk zoals bij Blooming Cities, waar de top van tuinbouw Nederland samen met de bewoners van de Amsterdamse binnenstad zoekt naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden.

 

Amsterdam heeft een voor- en achtertuin vol Agrifood en Tuinbouw. Daarnaast zijn er excellente sectoren waar cross-overs mee gemaakt kunnen worden, zoals life sciences, logistiek en creatieve industrie. Samen kunnen we niet alleen onze eigen metropoolregio versterken, maar ook een bijdrage leveren aan de uitdagingen van de toekomst.

 

Deze blog werd eerder gepubliceerd op de site van de Amsterdam Economic Board.