regeerakkoord metropoolregio amsterdam

eLink maakt grote stappen

eLink is sinds 1 januari j.l. een standaard onderdeel van de ready-for-carriageprocedure. Sinds 2014 implementeren steeds meer expediteurs en vervoerders eLink in hun bedrijfsproces. Ook afhandelaren werken al enige tijd met eLink.

Wat is de ervaring met eLink tot nu toe? Lees hier de ervaringen van Blue Water Shipping.

 

Over eLink
eLink maakt onderdeel uit van een breder inzetbare applicatie van Cargonaut (het cargo community systeem op Schiphol), genaamd eCargoReceipt. Door al vroeg in de keten informatie over lading, vervoersmiddel en chauffeur vooruit te sturen (voormelden) naar de volgende partij in de keten kunnen afhandelaars en overheidsdiensten (douane) hun activiteiten beter en efficiënter plannen. 

 

Verdere fasering eLink
De ontwikkelingen rondom eLink gaan onverminderd door. Inmiddels is gestart met een pilot op het gebied van de geautomatiseerde security check. Cargonaut verwacht binnenkort toestemming te krijgen van de KMar en NCTV om deze innovatie verder op te schalen. Wat staat er verder nog op stapel mbt tot eLink?

De volgende punten zijn door de markt aangevraagd en zullen door ons gerealiseerd worden.

 

 

Deze planning is dynamisch waardoor onderwerpen kunnen verschuiven op aanvraag uit de markt. Veel partijen zijn afgelopen jaar gebruik gaan maken van eLink en hebben hiermee een stuk optimalisatie weten te bereiken (lees ook onze klantcase). eLink is in ontwikkeling en groeit, zo laat ook onderstaande grafiek zien.

 

Bron: Cargonaut

Geef een antwoord