aanbesteden schonere voertuigen

EU-richtlijn voor aanbesteden met schonere voertuigen officieel van start

De Europese richtlijn Clean Vehicles Directive is op 2 augustus 2021 in werking getreden. In Nederland is deze richtlijn omgezet in de Regeling bevordering schone wegvoertuigen. Hierin staat dat bij aanbesteding over een bepaalde periode een (minimum) percentage van de nieuwe wegvoertuigen schoon moet zijn.

De richtlijn geldt voor alle aanbestedende diensten in Nederland, zoals overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen.

PIANOo

De aanbestedende diensten geven met een aanbestedingsformulier aan hoeveel schone voertuigen zijn aanbesteed. Ieder jaar wordt gerapporteerd of en in hoeverre de minimumnormen zijn gehaald. Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo neemt contact op met de aanbestedende dienst die een aankondiging van aanbesteding, die onder de regeling valt, publiceert. PIANOo ondersteunt en informeert de aanbestedende diensten in het proces.
PIANOo is onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO verzorgt de rapportage van de voortgang van deze regeling.

Meer weten?

Geef een reactie