metropoolregio brussel

Europees geld voor innovatie in transportsystemen

De Europese Unie stelt bijna 95 miljoen subsidie beschikbaar voor 18 infrastructuurprojecten van Nederland of waarbij Nederland bij betrokken is. Er komt onder meer geld beschikbaar voor een netwerk van LNG-vulpunten voor binnenvaart en zeevaart. In de Amerikahaven in Amsterdam is in december vorig jaar nog zo’n vulpunt aangelegd.

 

Amsterdam is in 2013 toegetreden tot het Nationaal LNG Platform en ontwikkelt zich als productielocatie voor bio-LNG. LNG is een schonere brandstof die veelbelovend is als alternatieve scheepsbrandstof. Naast de Europese Unie zet het kabinet er sinds 2011 op in met de Investeringsimpuls LNG-vulpunten in de binnenvaart. LNG-vulpunten langs het traject Amsterdam-Utrecht komen in aanmerking voor de investeringsimpuls.

 

EU-projecten

De 95 miljoen euro die de Europese Unie beschikbaar stelt zijn onderdeel van het subsidieprogramma voor het transeuropese vervoersnetwerk TEN-T. Het programma heeft als doel om binnen de EU tot één grensoverschrijdend netwerk voor vervoer over land, water en door de lucht te komen. In totaal wordt 320 miljoen verdeeld over 106 projecten.

Nederland is onder meer verantwoordelijk voor of betrokken bij de ontwikkeling van intelligente transportsystemen om vervoer binnen Europa efficiënter te maken, zoals navigatiesystemen die vertragingen op routes doorgeven aan vrachtwagenchauffeurs. Ook gaat Nederland samen met andere landen een netwerk van tankstations voor waterstof aanleggen langs belangrijke doorvoerwegen.

 

Meer informatie
Kijk op de website van het uitvoeringsbureau voor innovatie en netwerken van de Europese Commissie (INEA) voor een compleet overzicht van de eenjarige en meerjarige projecten van de Ten-T infrastructuurprojecten.

 

Bron: Anke Hoets — Dinalogamsterdam.nl.

 

 

Geef een antwoord