Amsterdam Drone Week 2023

Amsterdam Drone Week 2023

Thema van de Amsterdam Drone Week 2023 is Innovative Air Mobility, connecting cities and regions. Amsterdam Drone Week is het wereldwijde platform voor het delen van kennis, mogelijke innovaties en vitale regelgeving. Een ontmoetingspunt op topniveau waar alle belangrijke spelers, groot en klein, commercieel en niet-commercieel, uit verschillende industrieën, kennisinstellingen en overheden, samenkomen om te co-creëren en samen te werken.