Bijpraten: Green Deal Zes Meetup 3

Avatar

Green Deal Zes Meetup 2

Datum: 7 april 2020

Tijd: 15:30 - 18:00 uur

Locatie: ntb

Op 17 juni 2019 hebben meer dan 50 partijen uit de Metropoolregio Amsterdam de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekend. Het was een feestelijk moment waarin alle ondertekenaars hebben aangegeven zich in te willen spannen op weg naar emissie-vrije stadslogistiek in 2025. Maar hoe staat het er nu voor? Welke acties zijn er opgezet en wat werkt wel en wat werkt niet? We gaan graag met jou en enkele ondertekenaars in gesprek!

De exacte invulling van het programma wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Serie Meetups

Voor 2020 is ons doel om een regionale impuls te geven aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, de GDZES. Dit heeft in de eerste helft van het jaar geresulteerd in meer dan 50 nieuwe regionale ondertekenaars. In 2020 organiseren we een serie meetups waarin partijen met elkaar het gesprek kunnen aangaan en waar men van elkaar kan leren. Tijdens elke meetup staat er een ander thema centraal.

Registratie voor deze Meetup is verplicht.

Last modified: 12 februari 2020