Maas hubs

Save the date: Conferentie ‘MaaS, hubs & deelmobiliteit

  • Datum: 16 feb 2023
  • Tijd: 10:00 - 16:00 uur

De toenemende druk op de beschikbare ruimte en de actuele verstedelijkingsopgave bieden een kans, maar zorgen ook voor een noodzaak om mobiliteit slim en duurzaam vorm te geven. Door ontwerpprincipes als ‘Nabijheid’ en ‘STOMP’ ontstaan nieuwe mogelijkheden in mobiliteit, ruimtelijke ordening en stadsinrichting. Kortom, de grote verbouwing van Nederland is gestart, waarmee we in 2030 grote doelen hebben te bereiken: in het realiseren van nieuwe woningen, het doen afnemen van de uitstoot van CO2 en stikstof, en het verbeteren van de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van voorzieningen. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor Mobility as a Service, deelmobiliteit, hubs, OV en selectieve toegang (bijv. alleen voor zero emissie voertuigen) in verdichte steden? Welke diensten en ketens (ook digitaal) hebben we dan te vormen en in te richten? En hoe werken publieke en private partijen hierin samen?

De afgelopen 5 jaar is er in 7 pilots ervaring opgedaan met Mobility as a Service. Elke pilot richtte zich op andere beleidsdoelstellingen. Welke inzichten heeft dit opgeleverd en welke lessen nemen we mee? Wat is de actuele stand van zaken als het gaat om deelmobiliteit en hubs? Wat is er aan techniek en afspraken al beschikbaar en beheerd? En hoe gebruiken we die ervaringen richting de doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, verdere mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking? Tijdens de conferentie op 16 februari delen we kennis en bieden we een inspirerend programma van presentaties, rondetafelgesprekken en werksessies. Doel is vooral met elkaar in gesprek te gaan en gezamenlijk te komen tot concrete plannen en afspraken. 

Voor wie?

Projectontwikkelaars, gebiedsontwikkelaars, vastgoedprofessionals, stedenbouwkundigen, overheden (beleid en beheer), mobiliteitsexperts en -dienstverleners, en verkeerskundigen zijn van harte welkom. De conferentie wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en partners en maakt deel uit van het Jaarprogramma 2023 van het DMI-ecosysteem. 

Ook enthousiast? Meld je dan nu alvast aan en noteer de datum in de agenda. Entree is gratis. Meer informatie over het programma volgt in het nieuwe jaar. 

Datum: Donderdag 16 februari 2023
Locatie: Omgeving Utrecht 
Tijd: 10:00 – 16.00 uur