Deadline aanmelden mobiliteitsmissie België

Avatar

mobiliteitsmissie België

Datum: 27 november 2019

Tijd: 00:00 uur

Bent u een innovatieve mkb’er of start-up met interesse in de Belgische markt? En werkt u aan technieken of initiatieven die bijdragen aan slimme en schone mobiliteit van personen en goederen? Ga dan van 13 tot en met 15 januari 2020 mee met de mkb-handelsmissie naar België. Aanmelden voor deze handelsmissie kan tot en met 29 november. 

Deze missie staat onder leiding van Sigrid Kaag, minister voor Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De zakelijk missieleider is Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland.

Tijdens deze handelsmissie helpen wij u om uw kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië in kaart te krijgen.

Duurzame mobiliteit en verkeersstromen

Vooral op het gebied van duurzame mobiliteit en verkeersstromen staat België voor grote uitdagingen. Belgische overheden gaan de komende jaren veel investeren op deze gebieden. Dit gebeurt zowel op federaal als op gewestelijk en lokaal niveau. Zo wil België het vervoer milieuvriendelijker en mobieler te maken. Daarnaast wordt het budget voor nieuwe fietspaden verdubbeld naar € 300 miljoen. Ook investeert België flink in de wegen rondom Oosterweel, Antwerpen en Brussel.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Nederlandse bedrijven kunnen hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan laadstations voor elektrische voertuigen op privéterreinen. Maar ook meer initiatieven op het gebied van deelmobiliteit, zoals huurfietsen en huurauto’s (‘shared mobility’) en de apps die hiervoor gebruikt worden.

Hier liggen kansen voor Nederlands – Belgische samenwerkingen. Dat past bij het doel van deze handelsmissie: het bevorderen van de onderlinge samenwerking op het gebied van duurzame mobiliteit. Met deze missie informeren wij u over uw kansen in België en brengen wij u in contact met relevante Belgische zakenpartners.

Voor wie?

Deze handelsmissie is interessant voor innovatieve mkb-bedrijven, start-ups en kennisinstellingen die actief zijn in de duurzame mobiliteit en digitalisering. Neemt u vooral deel als u interesse heeft om zaken te gaan doen in België en werkzaam bent op een van de volgende terreinen:

  • mobiliteitsmanagement en duurzame en betaalbare mobiliteitssystemen;
  • bereikbaarheid en ontsluiting;
  • intelligente transportsystemen (‘Intelligent Transport Systems’);
  • innovatieve fietsinfrastructuren en ‘Mobility as a service’ (bijvoorbeeld ‘shared mobility’);
  • laadpalen voor elektrische voortuigen;
  • cleantech-oplossingen en CO2-reductie;
  • digitalisering en procesinnovaties;
  • Internet of Things (IoT) en Artificiële Intelligentie (AI).

De voertalen tijdens deze handelsmissie zijn Nederlands en Engels.

Programma

Het programma richt zich op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië. Tijdens de missie doet u kennis op over de laatste trends en ontwikkelingen in bovenstaande sectoren en ontmoet u relevante Belgische zakenpartners.

Het programma bestaat onder andere uit korte informatieve sessies, bedrijfsbezoeken en netwerkmogelijkheden. Ook matchmaking (in de vorm van speeddates) maakt deel uit van het programma. Hierin krijgt u de mogelijkheid om op basis van uw persoonlijke wensen Belgische partijen te ontmoeten.

Programma mobiliteitsmissie België

Voorlopig programma handelsmissie België

Datum Onderdeel
13 januari Aankomst, kick-offbijeenkomst en diner
14 januari Zakelijke kansen en ontwikkelingen in Vlaanderen en Wallonië (b2b en b2g)
Bedrijfsbezoeken
Een-op-een matchmaking met Belgische bedrijven
Netwerkreceptie
15 januari Werkontbijt: vervolgstappen en mogelijke ondersteuning

Dit is een voorlopig programma, dit wordt nog nader uitgewerkt.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname aan deze missie. De inschrijving sluit op vrijdag 29 november.

RVO.nl vindt het belangrijk dat deelnemende organisaties goed binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie vallen. Aanmelding (en de automatische ontvangstbevestiging hiervan) betekent niet automatisch deelname aan de missie. Na sluiting van de aanmeldperiode ontvangt u een definitieve bevestiging van deelname.

Kosten

Deelname kost € 500 euro per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie). Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 250 euro per extra deelnemer. Iedere deelnemer meldt zich apart aan.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. Eventuele reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

Kansenseminar slimme en duurzame mobiliteit België

Wilt u meer weten over uw kansen in België? Kom dan op vrijdag 29 november naar het kansenseminar over slimme en duurzame mobiliteit in België bij RVO.nl in Utrecht. Hier wordt het kansenrapport voor deze sector gepresenteerd. Tijdens dit evenement hoort u ook meer over de handelsmissie in januari.

Deelnemers aan het kansenseminar krijgen de gelegenheid zich tijdens het evenement in te schrijven voor deelname aan de handelsmissie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:
Celeste Flores Uijtewaal
T: 088 042 1812
E: celeste.floresuijtewaal@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Brussel, het Nederlands consulaat-generaal in Antwerpen en VNO-NCW/MKB Nederland.

Foto: Valdas Miskinis/Pixabay.

Last modified: 26 november 2019