Luchtvaart Schiphol: groei of krimp?

Avatar

foto bij luchtvaart groei

Datum: 16 januari 2019

Tijd: 20:00 uur

Locatie: Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Het debat over de groei van de luchtvaart is in een stroomversnelling geraakt. Regionaal bewonersverzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport kreeg landelijke betekenis. Ook over Schiphol is volop discussie. De inzet is verbreed van geluidshinder voor omwonenden naar klimaatschade door vliegen. Groei is niet langer vanzelfsprekend. Sommigen menen zelfs dat krimp noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Heeft het succesmodel van Schiphol en KLM, met veel transferpassagiers, nog bestaansrecht? Hoe vinden we een balans tussen lusten en lasten van de luchtvaart?

Pakhuis De Zwijger en NRC organiseren een tweede avond over luchtvaart. Op de eerste avond (12 november) keken we naar de consument, op de tweede avond kijken we naar politiek en beleid.

Met in dit programma onder anderen

  • Hanne Buis, algemeen directeur – Lelystad Airport
  • Jasper Faber, manager economics CE Delft, Climate policies for aviation and maritime transport
  • Sijas Akkerman, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
  • Suzanne Kröger, lid Tweede Kamer GroenLinks
  • Remco Dijkstra, lid Tweede Kamer VVD
  • Leon Adegeest, actiegroep HoogOverijssel

Meer informatie over het programma en de sprekers via Pakhuis De Zwijger.

Last modified: 19 december 2018