Handelsmissie Vietnam met premier Rutte en minister Van Nieuwenhuizen

Avatar

handelsmissie vietnam

Start datum: 7 april 2019 - Eind datum: 12 april 2019

Locatie: Hanoi, Ho Chi Minh

Minister-president Rutte en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat reizen tussen 7 en 12 april 2019 af naar Vietnam voor een handelsmissie. Bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren Logistiek, Land- en Tuinbouw, Water en Offshore Windenergie kunnen deelnemen aan deze economische missie.

Deze economische missie is in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen en directeur-generaal Agro en Natuur, Marjolijn Sonnema. Zakelijk missieleider is de voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:

Deelname staat ook open voor bedrijven en kennisinstellingen die eerder hebben deelgenomen aan een missie naar Vietnam met een bewindspersoon en hier door deelname aan deze missie opvolging aan willen geven.

Bedrijvenprogramma

Het programma bevat voor elke sector diverse onderdelen, zoals:

  • (individuele) matchmaking
  • Holland Trade Dinner
  • netwerkevenementen
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • sectorspecifieke seminar(s) en/of workshop(s)

Deelnemen?

Voor alle informatie en aanmelden (tot 25 februari) kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers.

Last modified: 6 februari 2019