Inloopbijeenkomst over ontwikkeling van Schiphol

Avatar

inloopbijeenkomst Schiphol

Datum: 16 juli 2019

Tijd: 16.00 uur - 21.00 uur

Locatie: Expo Haarlemmermeer, Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen

Het kabinet heeft 5 juli ingestemd met de nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkeling van Schiphol in de eerste jaren na 2020. Minister Van Nieuwenhuizen wil de nationale luchthaven voor de middellange termijn ruimte geven om groei te verdienen voor ontwikkeling. Deze is nodig om de positie van de banenmotor Schiphol te behouden en te verstevigen. Hoeveel Schiphol per jaar aan extra vliegbewegingen krijgt, wordt bepaald nadat de hinder voor omwonenden is beperkt. Het ministerie van I & W organiseert dinsdag 16 juli in Vijfhuizen een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van Schiphol.

De komende maanden werkt minister Van Nieuwenhuizen de aanpak voor groei op de middellange termijn uit. Dat doet ze mede op basis van gesprekken met de delegaties van bewoners en bestuurders van de Omgevingsraad Schiphol, de vertegenwoordiger van de milieuorganisaties en met de luchtvaartsector. De minister richt zich bij hinderbeperking in eerste instantie op het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving. Ze wil het aantal nachtvluchten omlaag brengen. Ook vraagt ze van de sector extra investeringen in de leefomgeving waar mensen wonen die de ergste hinder ervaren.

In de Luchtvaartnota 2020 – 2050 komt Van Nieuwenhuizen met een nadere uitwerking voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland en de luchthavens op de lange termijn. ACN is lid van de klankbordgroep van de Luchtvaartnota. Op de website luchtvaartvaartindetoekomst.nl is veel meer informatie te vinden over dit proces.

Wilt de ook naar de inloopbijeenkomst op 16 juli. Meldt u dan aan via het ministerie.

Last modified: 12 juli 2019