Masterclass: gebruik sensordata in de praktijk van wegbeheer

Avatar

sensordata

Datum: 4 maart 2021

Het belang van data voor verkeer en vervoer, en zeker ook voor wegbeheer, neemt sterk toe. Terwijl voorheen weggebonden meetsystemen domineerden ontstaan nieuwe mogelijkheden door sensoren in het voertuig. Zo zijn er steeds vaker allerlei gegevens realtime uit de IT-systemen van voertuigen te halen. Voor de toepassing van verkeersveiligheid worden deze sensordata uit voertuigen (Probe Vehicle Data) door automobielfabrikanten beschikbaar gesteld.

Sinds enige tijd ontvangt het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) deze data van verschillende fabrikanten. De probe vehicle data bestaan uit geanonimiseerde sensordata zoals het gebruik van de ABS of ruitenwissers van voertuigen. De data kunnen variëren in format en functie.

De afgelopen maanden heeft het NDW middels use cases toepassingen op het gebied van verkeersmanagement voor deze datasoort ontwikkeld en getest. Dit betrof onder andere het ontwikkelen van een datafeed met incidenten en pechgevallen. In deze masterclass zullen wij hier uitgebreid op in gaan.

Last modified: 28 december 2020