Meepraten over toekomst gemeente Haarlemmermeer

Avatar

toekomst haarlemmermeer

Datum: 18 juni 2019

Tijd: 19:30 - 21:30 uur

Locatie: Raadhuis Hoofddorp

Haarlemmermeer werkt aan een omgevingsvisie. Daarin staat hoe we in Haarlemmermeer ook in de toekomst prettig kunnen wonen en goed kunnen ondernemen. Inwoners en ondernemers kunnen dit voorjaar meepraten tijdens vijf omgevingsgesprekken. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer mobiliteit, economie, energietransitie en verstedelijking. 

Dinsdag 18 juni van 19.30-21.30 uur is het omgevingsgesprek Hoofddorp in het raadhuis in Hoofddorp.

Aanmelden kan via een e-mail aan omgevingswet@haarlemmermeer.nl met vermelding van ‘omgevingsgesprek Hooddorp’ en de aanleiding om mee te praten. Om iedereen tijdens de omgevingsgesprekken aan het woord te laten komen, streven we naar circa 20-30 mensen per gesprek. Aanmelders ontvangen bij bevestiging van hun deelname meer informatie over het verloop van de avond.

Kaart omgevingsgesprekken

Omgevingsvisie

Hoe zorgen we voor voldoende woningen? Hoe richten we de dorpen, kernen en het landschap aantrekkelijk en toekomstbestendig in? Waar vinden we ruimte om energie op te wekken? Op deze en andere vragen geeft de omgevingsvisie antwoord. De omgevingsvisie gaat over de komende twintig jaar. Het laat zien wat mogelijk is en wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen om hun omgeving beter en mooier te maken.

Omgevingsgesprekken

Er zijn vijf omgevingsgesprekken waarin steeds de toekomst van één gebied centraal staat: Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Haarlemmermeer-Noord, Haarlemmermeer-West en Haarlemmermeer-Zuidoost. Deze gesprekken noemen we ‘omgevingsgesprekken’. Met een grote kaart van het gebied op tafel bespreken we wat er nu speelt en wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden voor de toekomst. Het gaat dan over zoveel mogelijk thema’s, zoals klimaatverandering, gezondheid, natuur en groen, verstedelijking, economie, energietransitie, mobiliteit, woningbouw, landbouw en veiligheid.

De data van de laatste twee omgevingsgesprekken zijn:

  • Hoofddorp, 18 juni 2019, raadhuis
  • Haarlemmermeer-Zuidoost, 9 juli 2019, dorpshuis Marijke Burgerveen

Over een aantal van de thema’s zijn dit voorjaar ook gesprekken met experts.  Zij ontvangen daarvoor een uitnodiging.

De resultaten

De resultaten van de omgevingsgesprekken verwerkt de gemeente in een toekomstkaart van het gebied. De inzichten over wat er leeft gebruiken we bij het opstellen van de omgevingsvisie. De verslagen van de vijf omgevingsgesprekken zijn straks bijlagen bij de concept-omgevingsvisie Haarlemmermeer. Ook de gesprekken met experts zijn bijlagen.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van de gemeente. Een vraag stellen via een e-mail aan omgevingswet@haarlemmermeer.nl kan ook.

Last modified: 19 juni 2019