Online: Havendebat Amsterdam 2020

Avatar

havendebat 2020

Datum: 10 november 2020

Tijd: 14:00 - 15:30 uur

Locatie: Online (aanmelden verplicht)

Het Havendebat Amsterdam is het jaarlijkse debat in de Amsterdamse haven van Port of Amsterdam en Nieuwsblad Transport. Bedrijfsleven, overheid, havenbedrijf en andere stakeholders treffen elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over belangrijke onderwerpen in de haven. Op 10 november zijn de sprekers ceo Koen Overtoom van Port of Amsterdam en ORAM-directeur Kees Noorman. Ook staat op het programma een plenair debat (online) tussen raadsleden, statenleden en Provincie Noord-Holland over de vraag hoe de politiek aankijkt tegen de beschikbare ruimte voor de Amsterdamse haven?

2020 is door de coronacrisis een uniek jaar geworden. De Amsterdamse haven en het bedrijfsleven hebben daarbij laten zien een stabiele economische factor te zijn voor de hoofdstad en Het Noordzeekanaalgebied. Het economisch belang van de havenlogistiek wordt daarmee nog eens duidelijk zichtbaar en vraagt om een hernieuwde focus van de politiek. De haven heeft ruimte nodig om zijn rol als logistieke draaischijf te kunnen vervullen en tegelijkertijd de energietransitie mogelijk te maken. Het gaat dan niet alleen om fysieke grondposities, maar ook om milieu-ruimte die onder meer door de stikstofproblematiek beperkt is. Hoe lossen we dat op? Tijdens het online Havendebat Amsterdam 2020 gaan we op zoek naar antwoorden.

Last modified: 13 oktober 2020