Online: Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Avatar

agenda laadinfrastructuur

Datum: 8 juni 2020

Tijd: 10:30 uur

Locatie: Online (aanmelden verplicht)

In aanwezigheid van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat staan wij op 8 juli stil bij de ondertekeningen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen 6 NAL-regio’s, netbeheerders en Rijk.

Neem deel aan de online bijeenkomst ‘Samenwerkingsovereenkomsten Nationale Agenda Laadinfrastructuur’.

Achtergrond

Het klimaat verandert en dat brengt serieuze uitdagingen met zich mee. Daarom heeft de overheid samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten concrete klimaatdoelen gesteld: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% minder in 2050.

Schoon vervoer helpt die doelen te bereiken. Zo streven we ernaar dat alle nieuw verkochte personenauto’s in 2030 100% emissieloos zijn: ze rijden volledig op elektriciteit uit een batterij, waterstof-brandstofcel of zonnepanelen en stoten geen schadelijke broeikasgassen uit.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur zorgt voor een toereikende, veilige en toekomstigbestendige laadinfrastructuur in heel Nederland. Het laden van je elektrische auto moet even makkelijk zijn als opladen van je mobiele telefoon. Marktpartijen, netbeheerders, gemeenten, provincies en Rijksoverheid zijn samen verantwoordelijk voor de uitrol van de (snel) laadinfrastructuur.

De digitale bijeenkomst

U bent van harte welkom om via een livestream de digitale bijeenkomst bij te wonen. In de studio op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan staatssecretaris Stientje van Veldhoven en Bert Klerk (voorzitter van stuurgroep NAL) online in gesprek met regionale bestuurders over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de regio’s.

Programma

  • 10:30 uur – Welkom door moderator Monique Verhoef
  • 10:35 uur – Interview met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven en Bert Klerk (voorzitter van stuurgroep NAL)
  • 10:45 uur – Ontwikkelingen en uitdagingen regio’s. Deze worden geïntroduceerd door een film, opgenomen in de regio. Hierop zal gereflecteerd worden door de gasten in de studio en de vertegenwoordigers van de regio’s via videoconference.
  • 11:25 uur – Digitale viering samenwerking
  • 11.30 uur – Einde

Meld u aan

U kunt zich aanmelden via het registratieformulier van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort RVO maandelijks de aantallen elektrische voertuigen en laadpunten in Nederland. Deze staan in het overzicht Cijfers elektrisch vervoer.

Meer weten?

Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

Last modified: 30 juni 2020