Slimme en schone bevoorrading in je gemeente #3

Avatar

bevoorrading gemeente

Datum: 17 april 2019

Tijd: 08:30 - 11:00 uur

In een serie van 3 (besloten) rondetafelbijeenkomsten kijkt de Amsterdam Economic Board samen met gemeentes uit de regio hoe partijen onderling meer kennis kunnen delen, slimmer kunnen samenwerken en afspraken kunnen maken over het stimuleren van slimme en schone bevoorrading.

Voor 2019 wil de Amsterdam Economic Board een regionale impuls te geven aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, de GDZES. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 17 juni 2019, willen we zoveel mogelijk publieke en private partijen de GDZES laten ondertekenen en zo laten zien dat we gezamenlijk streven naar haalbare maatregelen rond de verduurzaming van stadslogistiek.

In de aanloop naar 17 juni kijken we in een serie van 3 rondetafelbijeenkomsten, samen met gemeenten uit de regio, hoe we meer kennis onderling kunnen delen, slimmer kunnen samenwerken en afspraken kunnen maken over het stimuleren van slimme en schone bevoorrading.

Er worden uitnodigingen  verstuurd voor deze bijeenkomst. Ben jij werkzaam bij een gemeente in de regio en wil je graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur ons dan een e-mail. 

Lees meer over de GDZES

Via de site van de Amecboard leest u meer over Greendeal ZES in de Metropoolregio Amsterdam.

Last modified: 11 april 2019