Duurzame vrachtlogistiek binnenstad Haarlem

Avatar

haarlem vrachtlogistiek

Datum: 4 juli 2019

Tijd: 16:00 - 20:30 uur

Locatie: Hogeschool Inholland, Aula (ruimte: L101), Bijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem

Graag nodigen we u uit voor het symposium ‘Haarlem: Duurzame vrachtlogistiek (over water) voor de binnenstad’ dat wij als Business Research Centre van Hogeschool Inholland op 4 juli as. organiseren in samenwerking met het bedrijfsleven, de gemeente Haarlem, Rijkswaterstaat en de Vrije Universiteit. Hoe krijgen we de binnenstad van Haarlem emissievrij? Kunnen de historische grachten een aanvullende oplossing zijn om deze ambitieuze doelstelling te realiseren? Welke infrastructuur is daartoe wenselijk en welke vervoersstromen zijn kansrijk? Allemaal belangrijke vragen voor het vinden van een oplossing.

In dit symposium worden de resultaten van negen deelonderzoeken gepresenteerd. Acht studenten van InHolland en één van de VU hebben onderzoek uitgevoerd onder leiding van een stuurgroep met een triple-helix samenstelling (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen). Er worden cross-overs gemaakt met bestaande initiatieven bij andere steden en de vele bijdragen van verschillende experts staan garant voor interessant toegepaste perspectieven voor de stad Haarlem.

De gepresenteerde resultaten en de aanwezig kennis willen we graag een startpunt laten zijn voor de inrichting en ontwikkeling van potentiële ‘living labs’. In dit symposium willen graag onze kennis en inzichten delen maar daarna willen we ook in onderling debat met de verschillende stakeholders om zodoende verder richting te geven aan de juiste logistieke keuzes voor de stad Haarlem.

Aanmelden

Aanmelden voor het symposium ‘Haarlem: Duurzame vrachtlogistiek (over water) voor de binnenstad’ kan via Hogeschool Inholland.

Programma

16.00 uur Opening: Jet de Ranitz, Bestuursvoorzitter Hogeschool Inholland

16.10 uur Inleiding: Giovanni Douven Projectleider

Presentatie deelonderzoeken:

16.15 uur Onderzoeksgebied I:Van Haarlem naar Amsterdam v.v.

16.30 uur Onderzoeksgebied II: De (drijvende) goederenhub

16.45 uur Onderzoeksgebied III: Van Hub naar Binnenstad v.v.

17.00 uur Onderzoeksgebied IV: Van Water naar Binnenstad v.v.

17.10 uur VU: ‘More Load on the Boat’

17.30 uur Pauze – broodje/soep

18.00 uur Stadslogistieke adviezen voor de stad Haarlem

Lector City Logistics Walther Ploos van Amstel, HvA

Break-out sessies

18.30 uur Break-out sessies olv Don Ropes, Lector Learning & Development in Organisations, BRC

o Wat hebben we geleerd?

o Hoe verder voor de gemeente Haarlem?

o Hoe verder voor het bedrijfsleven?

o Welk vervolgonderzoek en deelonderwerpen?

19.15 uur Plenair de uitkomsten presenteren

Afsluiting en Borrel

19.45 uur Afsluiting door drie leden stuurgroep

o.l.v. Giovanni Douven

20.00 uur Borrel

Partners

Overheid: Gemeente Haarlem en Rijkswaterstaat. Bedrijfsleven: VCK Logistics, Blom BV, Rederij Kees, Centrummanagement Haarlem, Spaarnelanden, City Hub BV. Kennisinstellingen: VU en Hogeschool Inholland

Met medewerking van

Zoevcity, Tec factory, Royal HaskoningDHV, AEB Afvalcentrale A’Dam, Renewi, Waternet, Green Wave Urban Transports, HvA, AMS-Institute, Dockr, Blue Turtles, Blue line group, ACN, Havenkantoor Haarlem, Parkmanagement Waarderpolder e.a.

Tot de 4e juli!

Giovanni Douven

Project Manager

Last modified: 19 juni 2019