wetgeving logistiek

Veranderingen in wetgeving, innovaties, etc. en gevolgen voor de logistiek

Vanuit nieuwe wetgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) worden steeds hogere eisen gesteld aan verslaglegging over de impact van uw bedrijf op onder andere het milieu. De berekening van de footprint is hier een belangrijk onderdeel van. Wat staat op stapel en wat betekent dat voor de logistiek. Hoor het op 22 november 2023.

Bron: Greenport Aalsmeer.

Door de CSRD-richtlijn stellen retailers hogere eisen aan hun leveranciers, die op hun beurt óók weer informatie nodig hebben van hun leveranciers. Alleen zo kan de totale footprint van producten op de juiste manier berekend worden. Transportbedrijven zullen ook met de footprint-berekening aan de slag moeten. Een onderdeel daarvan is de vermindering van de CO2 uitstoot. Dit begint met het inzichtelijk krijgen van uw uitstoot. Er zijn al verschillende tools beschikbaar waarmee u op relatief eenvoudige manier de footprint kan berekenen. Hiermee kunt u zelf ontdekken waar de kansen voor besparing liggen – en misschien wel concurrentievoordeel!

Bijeenkomst tijdens de Lean & Green Nederland Summit 2023

Lean & Green, het CO2-reductieprogramma in de logistiek, organiseert op woensdag 22 november een (gratis) bijeenkomst over wat er op stapel staat op het gebied van energietransitie en klimaatdoelstellingen, wet- en regelgeving, samenwerkingen, nieuwe én huidige innovaties. Wat betekent dit voor u en uw logistiek? U hoort het tijdens de Lean & Grean Summit 2023.