Op 10 en 17 april organiseert Fontys voorlichtingsbijeenkomsten in de omgeving van Amsterdam en Rotterdam over de deeltijd bacheloropleiding Logistics Management/Customs & Trade Compliance, die in september 2019 weer gaat starten.

De ontwikkelingen rond Brexit hebben het onderwerp douane prominent op de agenda van het Nederlandse bedrijfsleven gezet, vanuit de zorg dat na de Brexit bedrijven niet in staat zullen zijn om aan douanevereisten te voldoen en de goederenstroom van en naar de UK ernstig zal worden verstoord. Ook heeft de douane met het oog op de Brexit een groot aantal nieuwe medewerkers aangenomen om – op het moment dat de UK de EU verlaat – het daardoor sterk toenemende aantal aangiftes te kunnen verwerken.

Behoefte aan goed opgeleide professionals met kennis van douane

Professionaliseringseisen in de wetgeving en de te verwachten groei van het aantal aangiftes leiden tot een toenemende vraag naar goed opgeleide douaneprofessionals, zowel aan de kant van het bedrijfsleven als bij de douane zelf. Deze personen moeten een diepgaande kennis hebben van zowel de logistieke praktijk als van douaneregels en -processen, om goederenstromen en controleprocessen zodanig in te richten dat deze compliant zijn, dat veiligheidsrisico’s worden geminimaliseerd en dat tegelijkertijd logistieke stromen zo min mogelijk worden verstoord. Door de beschikbaarheid van goed opgeleide douaneprofessionals kan Nederland zijn trackrecord op het gebied van trade facilitation ook in de toekomst blijven waarmaken.
Met een nieuwe deeltijd hbo-bacheloropleiding Logistics Management met specialisatie Customs & Trade Compliance, speelt Fontys Hogescholen in op deze behoefte.
Voor meer informatie over de studie:
Website: https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/LogisticsManagement-Customs-Trade-Compliance-deeltijd.htm?highlight=customs

Bijeekomsten Fontys Hogeschool

Fontys organiseert twee specifieke voorlichtingsbijeenkomsten voor geïnteresseerden uit de regio’s Rotterdam en Amsterdam:
Woensdag 10 april 2019, van 15:00 uur tot 17:00 uur bij Crowne Plaza Amsterdam – Schiphol Hotel
Woensdag 17 april 2019, van 15:30 uur tot 17:30 uur bij Van der Valk Hotel Ridderkerk

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan door een e-mail te sturen aan m.koolen@fontys.nl onder vermelding van de bijeenkomst waaraan u wilt deelnemen. Wij sturen u dan een bevestiging en aanvullende praktische informatie.

Indien u over de geplande open dagen op de hoogte gehouden wenst te worden kunt u dit kenbaar maken via onderstaand e-mail adres.
Overige vragen en contact: Voor overige vragen over de opleiding en de voorlichtingsdagen kunt u per e-mail contact opnemen via: m.koolen@fontys.nl