Webinar Belangstellingsregistratie IPCEI Waterstof

Avatar

belangstelling waterstof

Datum: 28 augustus 2020

Tijd: 13:00 - 15:00 uur

Locatie: Online (aanmelden verplicht)

Klimaatneutraal geproduceerde waterstof helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. Heeft u plannen om daarin te investeren samen met andere bedrijven? Op 28 augustus hoort u tijdens een webinar alles over een mogelijke IPCEI waterstof.

De Europese Commissie vindt grootschalige klimaatneutraal waterstof productie van Europees belang. Voor de gewenste opschaling zijn grote investeringen nodig. Met de IPCEI (Important Projects of Common European Interest) wil de Commissie investeringsprojecten uit EU-lidstaten stimuleren. Het is de bedoeling dat projecten uit verschillende Europese lidstaten samen één geïntegreerd IPCEI-project vormen.

Nederland en enkele andere lidstaten inventariseren of de markt daarvoor belangstelling heeft. Pas bij voldoende belangstelling leidt de IPCEI leiden tot een subsidieregeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat roept geïnteresseerden op hun belangstelling te tonen.

Programma

U krijgt meer informatie over de mogelijk regeling en u kunt daarnaast vragen stellen. Tijdens het webinar hoort u meer over:

  • de bredere beleidscontext van de IPCEI waterstof
  • de ontwikkelingen op het gebied van waterstof in EU-verband
  • het proces tijdens en na de belangstellingsregistratie

Data

21 augustus 10:00 – 12:00 uur (vol)
28 augustus 13:00 – 15:00 uur

Meld u aan

  • Meld u aan voor éen van de data via het registratieformulier.
  • U ontvangt in de week voorafgaand aan de instructiebijeenkomst een e-mail met de inlog-link.
  • Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Meer weten?

Interessepeiling IPCEI Waterstof

Foto: PortofAmsterdam.nl.

Last modified: 4 augustus 2020