Wie winnen de Circular Challenge Amsterdam?

Datum:

Tijdens het Clean Capital Event worden de drie winnaars bekendgemaakt van de eerste editie van de Amsterdam Circular Challenge. Ze worden gekozen uit zes startups die hun idee voor verduurzaming van de metropoolregio Amsterdam mogen pitchen. De kandidaten zijn uitgedaagd met drie vraagstukken. In een daarvan is de link gelegd tussen de circulaire economie en Transport & Logistiek: “Hoe kunnen we de snelle toename van data, connectiviteit en algoritmes gebruiken om slimme producten, services en infrastructuur te ontwikkelen voor een circulaire economie?”
Havenbedrijf Amsterdam, AEB Amsterdam en Waternet willen met het samenwerkingsverband Clean Capital de circulaire economie stimuleren in de metropoolregio Amsterdam.

Het havengebied biedt een schat aan commerciële mogelijkheden voor startups die ideeën hebben voor duurzame energieproductie, big data, biobased en circulaire economie. Clean Capital, gestart in 2013, is al eerder een aantal veelbelovende projecten gestart, over bijvoorbeeld groen gas, bioplastics en een stoomleidingennetwerk.

De challenges

Startups kunnen zich inschrijven voor drie verschillende challenges:

  • Hoe maak je waardevolle grondstoffen van beschikbare afval- en materiaalstromen uit de stadsregio, zoals waterzuiveringsslib, gft-afval of papier?
  • Hoe kun je CO2 die vrij komt bij afvalverbranding of waterzuivering upgraden zodat het als grondstof dient voor producten of industriële processen?
  • Hoe kunnen we de snelle toename van data, connectiviteit en algoritmes gebruiken om slimme producten, services en infrastructuur te ontwikkelen voor een circulaire economie?

André Struker van Waternet: “De challenges lijken misschien specialistisch, maar de onderwerpen zijn zeer actueel en maatschappelijk relevant, en we weten dat er veel startups mee bezig zijn. Die willen we van harte uitnodigen mee te doen.”

Prijs Circular Challenge Amsterdam

Uit alle inzendingen selecteert de jury van Clean Capital de zes meest veelbelovende startups. Tijdens het Clean Challenge Event van 27 september pitchen zij hun ideeën voor de directies van Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en AEB Amsterdam, plus een externe vakjury. Die kiezen de uiteindelijke drie winnaars. Clean Capital biedt hen:

  • Een gratis werkplek in de innovatiehub Prodock, in het havengebied Amsterdam.
  • Toegang tot alle noodzakelijke resources (grondstoffenstromen/data/ CO2).
  • Een partnernetwerk met mogelijk potentiële klanten.
  • Hulp bij werven van externe fondsen en subsidies.

 

Over Clean Capital

Clean Capital is het samenwerkingsverband tussen AEB Amsterdam, Waternet en Havenbedrijf Amsterdam. Gezamenlijk willen ze de circulaire economie stimuleren in de metropoolregio Amsterdam. Dat is nodig omdat grondstoffen steeds schaarser worden en dus de roep om hernieuwbare energie toeneemt. Dat vraagt om innovaties op het gebied van duurzame energie en het terugwinnen van grondstoffen uit afval. Clean Capital-startups profiteren in het havengebied van het innovatieve klimaat, de potentie die het gebied heeft door de aanwezigheid van de enorme hoeveelheid rest- en afvalstromen en de industriële schaalgrootte.
Voor meer informatie over de Amsterdam Circular Challenge kunt u kijken op www.cleancapital.nl.

Last modified: 29 juni 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.