parkeertarieven

Forse verhoging parkeertarieven Amsterdam

De parkeertarieven in Amsterdam gaan omhoog. Wie in Amsterdam wil parkeren, gaat daar vanaf april 2019 meer voor betalen. In het centrum kost een uur parkeren straks 7,50 euro (nu 5 euro). De extra opbrengsten zegt de gemeente te investeren in maatregelen die ten goede komen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.

Amsterdam groeit, bloeit en wordt steeds drukker. De stad leefbaar en bereikbaar houden is dan een grote uitdaging. Volgens het Amsterdamse college legt de auto nog steeds flink beslag op de beschikbare ruimte in de stad. Het college wil de binnenstad autoluw maken en stelt daarom een verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers voor.

Nieuwe tarieven per gebied na de verhoging

Waterbedeffect voorkomen

De auto is vooral tot last in de gebieden die niet voor de auto zijn gemaakt, zoals de historische binnenstad en 19e-eeuwse wijken. Smalle grachten en kades hebben te lijden van veel verkeer. Het college stelt dan ook voor om juist in die gebieden de parkeertarieven voor bezoekers flink te verhogen. De verschillen in de straattarieven tussen aan elkaar grenzende gebieden blijven klein om een waterbedeffect (verschuivende parkeerdruk) te voorkomen.

Vervolg

Het voorstel voor de verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers maakt onderdeel uit van de Verordening Parkeerbelastingen 2019 die op 22 november 2018 wordt besproken in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid. In het derde kwartaal van 2019 komt het college met meer voorstellen om de stad nog verder autoluw te maken.