stl arbeidsmarktrapportage 2022

Grote meerderheid mkb-bedrijven in de logistiek niet digital ready

Bijna 70% van de logistieke mkb-bedrijven in ons land is niet digital ready. Dat blijkt uit onderzoek namens de Topsector Logistiek en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de digitale transitie in de logistieke keten. Driekwart van de ondervraagde bedrijven ziet het belang in van een digitale strategie, maar zegt ook niet klaar te zijn.

Tekst: Anke Hoets.

De onderzoekers ondervroegen 382 mkb-bedrijven in de logistieke sector (minder dan 250 fte): logistiek dienstverleners, (eigen) vervoerders, verladers, expediteurs. Het onderzoek richtte zich op vijf zaken (bron: Topsector Logistiek):

  1. digitale strategie als onderdeel van de bedrijfsstrategie.
  2. Gebruik van informatie en systemen.
  3. Staat van procesoptimalisatie.
  4. Investeringsbereidheid.
  5. Kennis en vaardigheden.

Wel van belang, maar nog niet klaar

Hoewel driekwart van hen het belang van digitalisering erkent, zegt niet minder dan 90% van de ondervraagden moeite te hebben met de implementatie ervan. Ze blijven onder meer achter in het integreren van digitale applicaties in hun bedrijfsprocessen, hebben systemen die binnen de organisatie niet of nauwelijks automatisch data uitwisselen en zien in veel gevallen dat daar ook geen actief beleid voor is. Ook wisselen ze bijvoorbeeld geen of weinig data uit met ketenpartners (aldus 20% van de ondervraagden).

Grote bedrijven vaker digital ready

“Duidelijk is dat hoe groter de organisatie (vanaf 11 fte) is, hoe meer aandacht en waarde er aan digitalisering wordt gegeven”, schrijft de Topsector Logistiek. “Daarbij zijn logistieke dienstverleners en expediteurs over het algemeen meer koplopers op het gebied van digitalisering dan bijvoorbeeld eigen vervoerders. En vinden medebeslissers (84%) of personen die adviseren/invloed hebben op investeringen rondom digitalisering (89%), digitalisering belangrijker dan eindbeslissers (63%).