Havenbedrijf Amsterdam verzelfstandigd van start

 

Het Amsterdamse havenbedrijf is gisteren verzelfstandigd. Havenbedrijf Amsterdam NV is vanaf 1 april 2013 een overheids-NV, waarvan de aandelen in handen van de gemeente Amsterdam zijn. Het havenbedrijf heeft afgelopen weekeinde een nieuwe huisstijl ingevoerd. Het nieuwe logo van de nieuwe huisstijl prijkt onder meer bij de verkeerstoren en het sluisleidingcentrum bij het sluizencomplex in IJmuiden, op de patrouillevaartuigen en op de bewegwijzering in het havengebied.

 

Een verzelfstandigd havenbedrijf biedt de beste kansen en condities voor de haven en de stad. De directie van het nieuwe havenbedrijf bestaat uit de driekoppige directie met Chief Executive Officer (CEO) Dertje Meijer, Chief Operations Officer (COO) Koen Overtoom en Chief Financial Officer (CFO) Ed Nieuwenhuizen. De Divisie Havenmeester van het havenbedrijf wordt aangestuurd door rijkshavenmeester Janine van Oosten. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door voorzitter Klaas Westdijk en de leden Ingrid Doerga, Willemijn Maas, René Smit, Dook van den Boer en Jeroen de Haas.

Waarde

CEO Dertje Meijer van Havenbedrijf Amsterdam NV: ,,Dit is een historische stap. Met het nieuwe bedrijf kunnen we onze groeiambitie waarmaken en slagvaardiger werken. We kunnen de economische bedrijvigheid beter aanjagen en daardoor meer waarde toevoegen aan de stad en de Metropoolregio. We denken niet meer uitsluitend in volume, in tonnen lading, maar ook in waarde en partnerships. Waarde voor onze klanten, onze omgeving en onszelf.’’

 

Publieke taken

Vanuit Havenbedrijf Amsterdam NV voert de havenmeester van Amsterdam publieke taken uit voor verschillende opdrachtgevers: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB) en de gemeente Amsterdam. Doel is de vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. De Havenmeester legt over de bevoegdheden direct verantwoording af aan het college van gemeente Amsterdam, het CNB en de minister/Rijkswaterstaat, met een onafhankelijke positie binnen het havenbedrijf.

 

Port of Partnerships

De Amsterdamse haven is de vierde haven van Europa en groot in de overslag en verwerking van energieproducten. Het Noordzeekanaalgebied slaat jaarlijks bijna 100 miljoen ton goederen over waarvan 77 miljoen ton in de haven van Amsterdam. In de havenregio werken in totaal 55.000 mensen bij bedrijven in de haven of haven gerelateerde bedrijven. Daarvan werken zo’n 23.000 mensen in Amsterdam.

Havenbedrijf Amsterdam NV wil als Port of Partnerships groeien door inspirerende en intensieve samenwerking met partners, op regionale, nationale en internationale schaal. Het havenbedrijf heeft een groeiambitie waarbij ze als slimme haven op een duurzame, innovatieve manier waarde wil toevoegen voor klanten en omgeving.

Geef een reactie