Hoe onderscheiden we ons?

Half februari is Venlo het decor voor de eerste nationale Logistiek Vastgoeddag. Centraal staan de actuele ontwikkelingen in logistiek vastgoed en bedrijventerreinen. Waar is vraag naar en hoe houden we bedrijventerreinen bruisend met bedrijven uit binnen- en buitenland. Één van de vragen waar we op ingaan is ‘Why the Netherlands?’. Een terechte vraag die wij ons sectorbreed moeten blijven stellen.
In ons land is in de afgelopen jaren ongelooflijk veel geïnvesteerd, ook in ‘mijn’ regio, de Metropoolregio Amsterdam (MRA). En het einde is nog niet in zicht. Talloze instanties  jagen dagelijks op  nieuwe investeringsprojecten; ‘vestig je bij ons, wij hebben de beste locatie’. Dit geldt zeker ook in de logistiek waar vernieuwing aan de orde van de dag is en de ontwikkelingen hard gaan. Die hebben effect op de vraag naar bepaalde soorten logistiek vastgoed.
Titanenstrijd regio’s
Namens MRA-gebiedsontwikkelaar SADC ben ik nauw betrokken bij het aantrekken en realiseren van nieuwe investeringen en heb ik goed zicht op vraag en aanbod en de kansen en uitdagingen voor onze regio. De concurrentie met regio’s binnen en buiten de landsgrenzen is daarbij groot. Logisch, we willen allemaal een bloeiende en groeiende economie. Het probleem is dat al die regio’s wereldwijd naast dezelfde doelen ook dezelfde argumenten gebruiken. Iedereen schermt met bereikbaarheid, fiscale voordelen en een arbeidsmarkt met hoogopgeleid personeel. Die titanenstrijd tussen topregio’s kunnen we eigenlijk alleen winnen door ons duidelijk te onderscheiden. Hoe we dat te doen is volgens mij de hamvraag.

Uniek
De MRA heeft een in de wereld unieke propositie dankzij de aanwezigheid van vier ports in een compact gebied: Greenport Aalsmeer, Luchthaven Schiphol, Haven Amsterdam en dataport AMS-IX. Ook de haven van Rotterdam ligt om de hoek. Het zijn centra van bedrijvigheid die elkaar versterken en aanvullen. Zo gaat bulkvervoer via de haven en vervoer van kleine pakketten via Schiphol. De kracht van de Metropoolregio Amsterdam moet hem zitten in het optimaal benutten van deze centra afzonderlijk en in het goed organiseren van de logistieke stromen tussen de ports. Dit kan onder meer via de IT. Digitalisering verandert de wereld voortdurend, zo benadrukte ook de CEO van General Motors onlangs. Volgens haar is GM al lang geen autobedrijf meer, maar een softwareproducent. De auto is nog slechts een schil rond de IT. Google maakt de omgekeerde beweging en ontwikkelt zelf een auto. Ook de cross-border e-commerce groeit hard dankzij internet. We bestellen in China, maar Chinezen bestellen ook hier. De ports en de logistieke bedrijven eromheen verwerken de stromen en kunnen dit volop blijven doen, mits ze blijven vernieuwen.
Circulaire hotspot
De vooruitgang die we allemaal nastreven in drukbevolkte regio’s zet de leefbaarheid onder druk: meer mensen willen in Amsterdam wonen en door de woningbouw staan locaties voor bedrijvigheid en daarmee economische groei onder druk. Er is meer woon-werkverkeer en meer vervoer van goederen en afval. De effecten van groei lijken negatief, maar dat is ‘oud denken’ van de lineaire economie, waarin alles draait op ‘verbruik’. We moeten voorop lopen in de transitie naar een circulaire economie. En die vergt een volstrekt andere houding, waarbij we waarde behouden en toevoegen, door te re- en upcyclen. Consumenten kiezen vaker voor duurzaamheid en eisen die ook. Bedrijven en regio’s die concurrerend willen zijn, zich willen onderscheiden, kunnen dit door zich te organiseren als ecosystemen. Met het duurzame Schiphol Trade Park en onze nationale circulaire hotspot ‘The Valley ‘, heeft de MRA al grote stappen gezet. En gezien de verwachte groei zit in het circulair maken van bedrijventerreinen en productie- en transportprocessen nog meer muziek.
Netwerk openbreken
De MRA kan zich onderscheiden door afstemming van de vier ports, fysiek en digitaal en door zich verder toe te leggen op de circulaire economie. Geen idee waar u moet beginnen? Mijn advies is breek je netwerk open en doe als General Motors die juist buiten de eigen industrie de innovatie zoekt, kijk buiten je sector en ga daar eens praten over mogelijkheden voor samenwerking.
Jeanet van Antwerpen is directeur van SADC en spreker tijdens Logistiek Vastgoed 2016, 16 februari in Venlo.