registratieplicht Schiphol

Digitaal vooraanmelden exportvracht Schiphol van start

De afhandelaars op Schiphol komen aan het begin van 2021 met een positief bericht: ze zijn klaar voor de implementatie van digitaal vooraanmelden van exportvracht! Vervoerders en expediteurs die aangesloten zijn op het systeem, krijgen vanaf januari 2021 prioriteit in het afhandelingsproces op Schiphol. Voor de partijen die nog moeten aansluiten geldt: “Er ligt een community-gedragen werkwijze en steeds meer schakels in de keten sluiten zich aan. Wij helpen ook jullie graag, maar de bal ligt nu bij de aanleverende partijen”, aldus ACN-directeur Maarten van As.

Dankzij digitaal vooraanmelden kunnen vervoerders en expediteurs de afhandeling van exportvracht helpen versnellen. De noodzakelijke papierwinkel van de lading wordt namelijk al voor aankomst op de luchthaven verwerkt. Met één swipe van de ACN-pas blijkt of alle noodzakelijke vakjes zijn afgevinkt en weet iedereen op de luchthaven wat een vrachtwagen komt doen, hoe laat hij bij welke afhandelaar moet zijn en wat hij komt afleveren. Als alle vinkjes op groen staan kan de chauffeur veelal rechtstreeks doorrijden naar de loods om zijn goederen te lossen. Dat is efficiënt, snel en veilig.

Verbeterslag in de systemen

De basis voor het elektronisch vooraanmelden is eLink. Er is dit jaar een forse verbeterslag gerealiseerd in de applicatie. Maarten van As: “Cargonaut heeft aan de achterkant onderzocht waar verbetering noodzakelijk was. Er ontstaan vooral problemen als de kwaliteit van de ingevoerde data niet goed is; garbage in, is garbage out. Ook is eeen aantal verbeteringen doorgevoerd en wordt de connectiviteit verbeterd door systeemkoppelingen te maken.” Bij het technische traject waren afhandelaars, expediteurs, vervoerders en Cargonaut betrokken. Zij kwamen wekelijks samen. “We bespraken de knelpunten, brachten verbeteringen aan en konden dan vaak al meteen de volgende dag testen. Een week later was er dan weer een nieuwe evaluatie.”

Testen nieuw afsprakenstelsel

Tegelijkertijd is een afsprakenstelsel ontwikkeld. Dat is de onmisbare basis voor de samenwerking en wordt, benadrukt Van As, communitybreed gedragen. “Maar het afsprakenstelsel is niet in beton gegoten. De komende maanden gaan we het toetsen en verbeteren zoals we met het operationele deel hebben gedaan.” In de huidige planning duurt deze verbeterslag tot 1 september 2021. Vragen waar naar gekeken wordt zijn onder meer hoe informatie het best kan worden uitgewisseld en hoe het systeem van elektronisch vooraanmelden verder kan worden geïntegreerd in de logistieke processen. Daarbij worden ook de screeners betrokken die de exportladingen op zaken als veiligheid toetsen en controleren. “Het toont aan dat er ketenbreed en met alle bloedgroepen afstemming komt en samengewerkt wordt.”

Overstapperiode tot 1 september

De gewenningsperiode tot 1 september dient vooral om de werkwijze continue te verbeteren en overige vervoerders en expediteurs aan te sluiten, de grote én kleine partijen. Tussen hen is er geen onderscheid, zegt Van As: “De partijen zijn nauw betrokken via de ACN-sectorraden. We zetten actief in op het aansluiten van alle aanleverende partijen op Schiphol. Het merendeel waar we contact mee hebben gehad heeft al de best effort-verklaring getekend of gaat dat doen. Dat betekent dat die bedrijven een eerste workshop hebben gevolgd en bereid zijn over te stappen op digitaal vooraanmelden. Nu is het tijd voor de volgende stap; technisch overstappen door de werkwijzen en it-systemen aan te passen.”

2021 Jaar van het vliegwiel

Het nieuwe jaar moet het jaar van het vliegwiel worden. De groep koplopers die het systeem al gebruiken, vertegenwoordigen hoge volumes. Maar het wordt volgens Van As nu zaak om het aantal zendingen verder omhoog te krijgen en digitaal vooraanmelden bij zo veel mogelijk partijen volledig in de systemen te integreren. “We hebben een aantal rapportages opgesteld die kunnen ondersteunen bij het op orde krijgen van de systemen. Bovendien staat Cargonaut actief klaar om te begeleiden. Mijn verzoek is dan ook: ben je nog niet aangesloten, neem dan nu contact op en ga van start.”

Voor meer informatie:

Helpdesk Digitaal Vooraanmelden: +31 (0)20 653 0808.

www.cargonaut.nl/eLink.