greenergy biodieselproductie

Industrie Noordzeekanaalgebied zet in op nieuw energiesysteem

De industrie in het Noordzeekanaalgebied is volop bezig met de energietransitie. Het bedrijfsleven, netbeheerders, Provincie Noord-Holland, gemeenten, Rijk en het havenbedrijf, georganiseerd in het Bestuursplatform Energietransitie NZKG, hebben daarom gewerkt aan een zogeheten CES voor het gebied.

Bron: Portofamsterdam.nl.

Een CES is bedoeld om goed neer te zetten welke energie-infrastructuur onontbeerlijk is voor de energietransitie. De CES beschrijft de verwachte energievraag per modaliteit en legt neer welke energie-infrastructuur nodig is. Door samenwerking over de bedrijfs- en sectorgrenzen heen kan meer worden bereikt dan wat bedrijven alleen kunnen doen. De CES NZKG is een van de zes CES’en in Nederland, en draagt bij aan het halveren van de  CO2 uitstoot in het Noordzeekanaalgebied in 2030 tot vrijwel nihil in 2050,
    
Met het aanbieden van de CES aan het ministerie voor EZ en Klimaat (15 september jl.), zet het Noordzeekanaalgebied in op een nieuw energiesysteem in het gebied. Het elektriciteitsnet, het waterstofnet en (rest)warmtenetwerken zijn door het Bestuursplatform aangemerkt als projecten van nationaal belang. Dat betekent dat deze met voorrang opgepakt en gefaciliteerd zouden moeten worden door het Rijk.

Het afvangen van CO2 (project ATHOS) wordt ook in de CES genoemd, maar dit verandert nu door het zeer recente besluit van Tata om versneld over te gaan op groene productie van staal met behulp van waterstof. Hierdoor kan het project ATHOS niet meer in dezelfde vorm door gaan.