life sciences health logistiek

Innovatie life sciences & health-logistiek MRA moet hoger op de agenda

Denk vooral niet dat de positie van Nederland, de regio Amsterdam en Schiphol onaantastbaar is.” Ben Engel windt er geen doekjes om. In zijn nieuwe onderzoek ‘Life Sciences & Health logistiek – een bijzonder ecosysteem in onze regio’ brengt Engel de positie van Nederland en met name de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van pharmalogistiek in kaart. Ons land komt als voortrekker uit de bus, maar er zijn grote uitdagingen. Amsterdam Airport Area (AAA) organiseerde onlangs een bijeenkomst over het onderzoek. Joep Schroeders: “We worden aan alle kanten links en rechts ingehaald. We moeten echt gaan kijken hoe we dat kunnen vlottrekken?”

Tekst: Anke Hoets.

De life sciences & health (LSH)-sector was breed vertegenwoordigd bij de bijeenkomst bij gastheer Sanquin in Amsterdam. Overheden en veel logistieke bedrijven woonden de presentatie van Ben Engel bij, waaronder Port of Amsterdam, Schiphol, MSD, DHL en Nippon Express. Joep Schroeders is tevreden met de opkomst. “Je merkt dat het onderwerp iedereen raakt en dat het disciplines overstijgt. Er waren discussies over arbeidsmarkt- en logistieke vraagstukken, maar ook over de vraag wat overheden kunnen doen qua regelgeving, regionaal en nationaal.”

Logistiek ecosysteem rond life sciences en health

Nederland heeft in de logistiek een historische voorsprong met innovaties in zowel pharma als in de totale regie van de supply chain. Dankzij de geografische ligging heeft ons land bovendien een fijnmazig netwerk van verbindingen en we onderscheiden ons met hoogopgeleid personeel en de wet- en regelgeving. Met Schiphol heeft de Metropoolregio Amsterdam nog een extra streepje voor. In de regio is inmiddels een hele sector ontstaan rond tijdkritische farmaceutische producten. Er zijn laboratoria, gekoelde distributiecentra en internationale instanties als de Amerikaanse Food and Drug Administration en het Europese Medicijn Agentschap (EMA) hebben zich in de MRA gevestigd. De hele regio profiteert: Engel spreekt van een ‘logistiek ecosysteem in LSH op Schiphol, in Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp’. Het lijkt een luxe positie, maar ‘zien wij voldoende wat er aan het veranderen is’, waarschuwt hij. Joep sluit zich bij Engel aan. “Je ziet dat partijen nog wel voor Schiphol kiezen, maar de concurrentie wordt steeds sterker.” 

video klm coronavaccin
KLM Cargo vervoert coronavaccins | Foto: KLM.

High values, low volumes

Het wordt tijd om voorbij de waan van de dag te gaan kijken, vindt Joep. “Iedereen voelt het groot tekort aan arbeidskrachten en veel bedrijven worden geconfronteerd met de congestie van het stroomnet en bijvoorbeeld het tekort aan labruimte. Onze positie als marktleider staat op het spel. Engel reikt handvatten aan om daar iets aan te doen, want life sciences en health zijn hoe dan ook een groeimarkt met high values en low volumes. Covid heeft bovendien aangetoond dat het om een vitale sector gaat.” Het betekent teruggaan naar de basis en doen waar de regio goed in is: de fysieke distributie van pharmaproducten, de regie van de supply chain en samenwerken. Daarvoor is het delen van data een absolute voorwaarde. ‘En we moeten de regio beter gaan vermarkten zodat de ogen niet op Brussel, Frankfurt of Luik vallen, maar op Schiphol’, zegt Joep. 

Aan de slag

Na afloop van de presentatie volgde een kort debat met Guy Kerstens van Sanquin en Lars Droog van Cytek. Zij sloten zich, samen met het publiek, aan bij de aanbevelingen van Engel. Korte klappen maken, is nu al mogelijk, vindt iedereen. Bijvoorbeeld door te profiteren van wat er al is, zoals het Smart Cargo Programma dat op Schiphol loopt met dataexpert Cargonaut. Tijdens de AAA-bijeenkomst werd daarnaast gesproken over shared lab spaces. Ze zijn een nichemarkt voor vastgoedeigenaren en kunnen een steuntje in de rug zijn voor innovatieve startups die geen geld hebben voor eigen labruimte. “En we kunnen Pharma Gateway Amsterdam nieuw leven inblazen. Waar het om gaat is dat we met alle betrokkenen de aanbevelingen van Engel ter harte nemen en dat je je vinger opsteekt als je denkt dat je er – al dan niet met andere partijen – concreet iets mee kunt”, besluit Joep.

Meer informatie

Het definitieve onderzoek van Ben Engel wordt deze zomer gepresenteerd. Heb je nu al vragen of suggestie? Neem contact op via e-mail met Joep Schroeders van Amsterdam Airport Area.