regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Inspiratie: brandstofbesparing kan direct en helpt CO2 reduceren

De Transportsector staat voor een grote uitdaging op het gebied van CO2 reductie in het kader van nationale en internationale klimaatafspraken. Alle ogen lijken gericht op zero emissie door elektrificatie van transport. Voor het zover is zijn er nog meer mogelijkheden om CO2 te besparen en dat kan door brandstofefficiency. Waarom wachten als het nu al kan en bovendien levert iedere bespaarde liter diesel naast CO2 reductie ook een beter rendement op.

Bron: ING.nl.

Voor het realiseren van klimaatdoelstellingen gaat de meeste aandacht uit naar zero-emissie trucks maar deze zijn nu nog niet rendabel en ondanks de verwachte sterke groei zal het parkaandeel in 2030 pas ruim 10% bedragen. Tegelijkertijd zijn er met efficiëntere inzet van het bestaande wagenpark en benutting van technische mogelijkheden nu ook grote stappen mogelijk en dit is mes snijdt aan twee kanten, zowel in de uitstoot als in de kosten voor transporteurs. Elke procent besparing in het park is gelijk aan de inzet van ruim 1.400 zero emissietrucks. Dit betekent dat twee sporen nodig zijn om voldoende vaart te maken.

CO2-uitstoot in wegtransport stijgt fors

De CO2-uitstoot van trucks op Nederlands grondgebied steeg in de vijf jaar voor de coronacrisis nog met 20% door volumegroei, toenemende e-commerce en sterk toegenomen files. In 2019 lag de uitstoot 70% hoger dan in 1990. Dit ligt ver af van de Nederlandse klimaatdoelstelling waar met de verhoogde Europese ambitie om 55% CO2 te reduceren in 2030 ook voor de transportsector nog een schep bovenop moet.

Efficiëntere inzet diesel trucks noodzakelijk

Ook in het wegtransport is een energietransitie nodig. In aanloop naar het emissievrij worden van stedelijke distributie in 2030 gaat de afzet van zero emissietrucks fors groeien richting de 40% van het totaal, hoewel de afzet voor langere afstanden dan nog op gang moet komen. Het aandeel in het park groeit door geleidelijke vervanging echter veel langzamer en komt naar verwachting tussen de 10% en 15% uit, wat de uitstoot nog onvoldoende terugbrengt. Dit betekent efficiëntere inzet van diesel trucks om een flinke stap te zetten richting de klimaatdoelstellingen.

Brandstofbesparing kansrijk en aantrekkelijk voor CO2-reductie op korte termijn

In de praktijk blijkt er ook los van het bijmengen van biobrandstof nog veel potentieel te zijn om brandstof te besparen en zo de uitstoot terug te brengen. Bovendien is dit voor transporteurs snel aantrekkelijk. Vervanging door zuiniger nieuwe trucks bespaart individueel al vaak 10%, maar op korte termijn is het meest te halen met een zuinigere rijstijl, een hogere beladingsgraad, inzet van langere voertuigen en efficiëntere plannen en organiseren. Elke procent brandstofbesparing in het dieselpark staat gelijk aan de inzet van zo’n 1.400 zero emissie trucks.

Impact bij bestaande vloot maakt brandstofefficiëntie nu belangrijkste bron van CO2-reductie

Brandstofefficiëntie speelt vooral in de ‘tussenfase’ op weg naar 2030 nog een belangrijke rol in het reduceren van de footprint van het wegtransport. Het gaat dan niet alleen om zuinigere nieuwe trucks. Belangrijk is bijvoorbeeld ook het bewaken van de bandenspanning, zuiniger rijden en het verhogen van de beladingsgraad ook toepasbaar zijn in de bestaande vloot. Stel dat de gehele Nederlandse vloot van zo’n 142.000 trucks 1% zuiniger gaat rijden, dan staat dit al gelijk aan de vergelijkbare inzet van ruim 1.400 zero emissie trucks. Hier zijn nog besparingsmogelijkheden. De overtuiging van wegtransporteurs zelf is ook dat er nog het nodige te halen is met brandstof- efficiëntie

Bedrijven, financiële prikkels en ruimere regels kunnen efficiëntie helpen

Brandstofverbruik verschilt per inzetgebied, maar ook per deelmarkt en type transport. Dit maakt het volgen en verbeteren van de eigen prestaties in de keten en het netwerk belangrijk. Tegelijkertijd is dit door vereiste samenwerking ook een uitdaging. Overheidsbeleid heeft hierbij een faciliterende rol. Zo kan een vrachtwagenheffing met een sturende prikkel brandstofefficiëntie en een lager uitstoot te bevorderen. Ook kan bijvoorbeeld het toestaan van zogenoemde ‘super ecocombi’s’ op de Nederlandse snelwegen – een efficiëntieslag opleveren.

Brandstofbesparing kan direct en via meerdere wegen

CO2-reductie door besparing van brandstof is laagdrempelig en kan via drie verschillende wegen:1. Zuinigere trucks (efficiëntieverbetering door vervanging)2. Aanpassing rijgedrag – zuiniger rijden (efficiëntieverbetering bestaande wagenpark) 3. Optimalisering logistieke planning en organisatie (efficiëntieverbetering bestaande wagenpark)