Intensivering controle op vervoer Lithiumcellen- en batterijen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgt jaarlijks relatief veel meldingen van (via de luchtvracht) verkeerd aangeboden Lithiumcellen- en batterijen ingedeeld in sectie II van de desbetreffende verpakkingsinstructie. Regelmatig gaat het dan om verschillen in de informatie op de Air waybill en de opschriften en/of etiketten op de verpakkingen. Een verkeerde classificatie komt echter ook wel eens voor. Dit is voor de ILT reden om vanaf 1 april aanstaande de controle op de naleving van de regels voor het vervoer van Lithiumcellen en — batterijen door de lucht te intensiveren.
Ter voorkoming van overtredingen met mogelijk straf- of bestuursrechtelijke gevolgen, adviseert ILT u om — indien nodig — tijdig maatregelen te nemen in overeenstemming met de geldende regels. Gedetailleerde informatie over de voorschriften voor het vervoer van Lithiumcellen en —batterijen vindt u in de geldende editie van de ICAO-TI & IATA en op de website van IATA.
Lithiumcellen en -batterijen is een verzamelnaam van batterijen die in twee groepen zijn te verdelen: Lithium ion (oplaadbaar) en Lithium metal (niet oplaadbaar). Beide soorten zijn gevaarlijke stoffen, zodat vervoer door de lucht alleen is toegestaan als aan de ICAO-TI en IATA voorschriften is voldaan. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ILT.
Bron: ACN
Foto: IATA.org

Geef een reactie