regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Jacques Heeremans nieuwe voorzitter ACN

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering heeft Jacques Heeremans de voorzittershamer van Rob Spaans overgenomen. Ivo Aris neemt de functie van vice-voorzitter voor zijn rekening. Jacques is met zijn grote marktkennis, ervaring en omvangrijk netwerk een aanwinst als boegbeeld van onze vereniging. 

Jacques is verheugd dat hij deze functie van Rob Spaans mag overnemen. Hij geeft aan dat het na onder andere Wibo Aris en Sjoerd van Loon een uitdaging is deze rol zo goed mogelijk te vervullen. Hij is blij dat Ivo Aris hem hierbij zal steunen in zijn rol als vicevoorzitter. 

 

Jacques nam de voorzittershamer over van Rob Spaans, die de afgelopen 3 jaar de functie van voorzitter bekleedde. Jacques bedankte hem voor zijn enthousiaste en doortastende inzet gedurende deze periode.

Herbenoeming bestuursleden

Bestuursleden kunnen volgens de statuten twee keer voor een periode van drie jaar herbenoemend worden. Ruud van Hecke, Ivo Aris, Dave Beekman en Enno Osinga hebben een periode van de eerste drie jaar gehad. Zij werden tijdens de ALV herbenoemd voor een nieuwe periode van 3 jaar. Marcel Stuhmer zit al negen jaar in het ACN-bestuur en was derhalve niet direct herbenoembaar. Hij heeft echter aangegeven bereid te zijn om nog drie jaar de airlines te vertegenwoordigen en is door de sectorraad airlines voorgedragen voor een nieuwe periode. De aanwezigen tijdens de ALV gingen hier unaniem mee akkoord. 

 

Lees ook het interview dat Nieuwsblad Transport had met Jacques Heeremans.

 

Bron: ACN.

Geef een antwoord