state of region amsterdam

Joint Inspection Center op Schiphol Zuidoost bereikt hoogste punt

In de bouw van het nieuwe overheidsgebouw Joint Inspection Center (JIC) op Schiphol Zuid Oost is een belangrijke mijlpaal bereikt. De constructie, gevel en het dak van het multifunctionele gebouw zijn gerealiseerd. Met het afronden van de ‘ruwbouw’ is het hoogste punt bereikt en het bouwproject tot over de helft gevorderd.

 

Op 27 mei jl. grepen bouwbedrijf Hegeman en het Rijksvastgoedbedrijf dit heugelijke moment aan om met een hapje en een drankje kort stil te staan bij dit hoogtepunt.
 

Innovatieve controles op rustmomenten in de luchtvrachtketen

Alle logistieke goederenstromen die van belang zijn voor een soepele luchtvrachtafhandeling komen samen in het programma Schiphol SmartGate Cargo. De Douane voert de regie namens alle overheidspartijen die toezicht houden op de luchtvracht. In het JIC werkt de Douane met de verschillende handhavers en inspectiediensten zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen aan het zogenaamde one-stop-shop model. 

Het gebouw is zo ontworpen dat de controles met behulp van innovatieve technieken zoveel mogelijk geïntegreerd uitgevoerd kunnen worden op rustmomenten in de logistieke goederenstroom. De eerste paal geslagen van het JIC werd op 11 november 2014 geslagen, in het bijzijn van vertegenwoordigers van luchthaven en bedrijfsleven. Het nieuwe gebouw zal in het derde kwartaal van 2016 worden opgeleverd. Dan worden de controles nog sneller, veiliger en efficiënter uitgevoerd.

Geef een reactie