regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Langzaam malende molens in de luchtvracht

Auteur: Ben Radstaak, Directeur Air Cargo Netherlands (ACN)

 

Het eind van het jaar is een goed moment om even terug te blikken en te kijken of we een beetje vooruit gegaan zijn. In economisch opzicht gelukkig wel. De crisis is over, zei de voorzitter van een van onze sectorraden onlangs. De Transportindex van Nieuwsblad Transport, die de bedrijvigheid in de transportsector meet, heeft vlak voor de kerst voor het eerst in lange tijd de waarde van 100 punten overschreden. IATA verwacht voor de komende jaren weer groei van de luchtvracht dankzij economisch herstel en groei van de wereldhandel. Goed nieuws en een stimulans om door te gaan met de innovaties waar we in de luchtvrachtindustrie al jaren aan trekken. Het blijft toch meer transpiratie dan inspiratie.

 

Oorspronkelijke doelstellingen blijken nogal eens te hoog gegrepen

Bij het verbeteren van de processen in de luchtvracht zijn we al met al minder opgeschoten dan we volgens de oorspronkelijke of zelfs de bijgestelde doelen van plan waren. Een oud voorbeeld is het kwaliteitssysteem Cargo2000, van recentere datum is eFreight. Ondanks de sterke stijging van het aantal eFreight zendingen in de afgelopen jaren, is de luchtvracht nog lang niet papierloos. Vooruitgang is er gelukkig wel dankzij de komst van de multilaterale e-AWB, de juridische verankering van het digitale luchtvrachtcontract. Voor IATA was dit aanleiding om haar targets voor de e-AWB bij te stellen. De airlines mikken nu op 22% in 2014, 45% in 2015 en 80% in 2016. Maar dat geldt alleen de “feasable tradelanes”, ofwel de routes tussen de landen die het Montreal Protocol getekend hebben.

 

Juridische basis voor eFreight in veel landen nog afwezig

Helaas is de e-AWB nog lang niet wereldwijd te gebruiken. Daarom hebben IATA en FIATA op de WTO top in Bali aangedrongen op spoed bij het ratificeren van het Montreal verdrag, dat de juridische basis voor elektronische gegevensuitwisseling in de luchtvracht en een belangrijke randvoorwaarde is voor meer snelheid, security en efficiency. Dat kan de wereldhandel bevorderen, zo stellen airlines en expediteurs eendrachtig. Vandaag de dag kunnen douaneprocedures nog maar op 33% van de vrachtroutes volledig elektronisch afgewikkeld worden. Maar liefst 88 landen, vooral in Azië en Afrika, moeten MC99 nog ratificeren. Het belang hiervan werd ook onderstreept tijdens een ICAO vergadering in september.

 

Nederland loopt wel voorop in Europa

Positief is dat eFreight bij de meeste airlines, afhandelaars, expediteurs en verladers duidelijk op de agenda staat. Zeker in Nederland, dankzij het door ACN gestarte project eFreight@NL. Volgens IATA lopen we zelfs voorop in Europa met 14,1% e-AWB. Wereldwijd is dit 10,2%, in Europa slechts 5,0%. Best iets om trots op te zijn en een flinke streep onder de lovende woorden van IATA Cargo topman Des Vertannes tijdens het ACN jubileumcongres op 2 oktober jl.

 

Afbeelding 1. IATA eAWB graph

 

Natuurlijk hadden we in die tien jaar best verder willen zijn en heeft ook ACN haar doelen van tijd tot tijd op moeten schuiven. Toen ik in 2004 aan ons eerste meerjarenplan begon, vroeg ik me optimistisch af wat we zouden gaan doen als we daar mee klaar zouden zijn. Die vraag is nog niet aan de orde, we hebben nog een hele weg te gaan.

 

“Zeg maar dat het papier op is!”

Neem nu de ACN-bon. “Daar moeten we meteen mee stoppen, zeg maar gewoon dat het papier op is,” raadde onze voormalige voorzitter Paul Parramore mij aan in 2011. Kort na de succesvolle eLink pilot dachten we dat afhandelaars, expediteurs en truckers dat systeem wel even vlot zouden implementeren waardoor die bon overbodig zou worden. Niet dus. Het is allemaal toch vrij complex en ook door de crisis in de afgelopen jaren en allerhande subsidieperikelen is het allemaal veel trager gegaan dan we aanvankelijk verwachtten. Toch zien we steeds meer luchtvracht¬bedrijven, weliswaar met verschillende snelheden, concrete stappen zetten naar volledige digitalisering.

 

Economische rugwind voor de innovatiemolens

Al met al ben ik toch niet ontevreden over de geboekte vorderingen, zeker niet in vergelijking tot de rest van de wereld. Het gaat nu eenmaal altijd moeizamer dan je bij de start van dergelijke veranderingsprocessen voor mogelijk houdt. Eigenlijk is het maar goed dat je niet van tevoren weet welke beren er op je weg verschijnen, anders zou je er wellicht niet eens aan begonnen zijn.

 

Hopelijk laat de alom verwachte economische rugwind de innovatiemolens in de komende jaren wat sneller draaien. Niet om vernieuwing op zich, maar wel om de processen te verbeteren en onze positie te versterken. Ik wens allen die daar hun schouders onder willen zetten, heel veel succes in 2014!

 

 


 

Over de auteur


Ben Radstaak, directeur Air Cargo Netherlands (ACN)

 

Managing Director van Air Cargo Netherlands (ACN), de brancheorganisatie van de Nederlandse luchtvrachtindustrie.

 

Volg Ben op Twitter via: @BenRadstaak