regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Logistiek en de verkiezingen in Noord-Holland en Flevoland

Woensdag 20 maart gaat Nederland naar de stembus voor het kiezen van de Provinciale Staten en de Waterschappen. Een aantal thema’s die de logistiek raken, staat in de MRA (een deel van Noord-Holland en Flevoland) in de partijprogramma’s.

Alle partijprogramma’s hier samenvatten reikt te ver. De ‘logistieke’ thema’s zijn eenvoudigweg te breed: transport en mobiliteit (bereikbaarheid), leefbaarheid en ondernemen krijgen bij de meeste partijen de ruimte. Uit onderzoek bleek al dat de kiezers in Noord-Holland zwaar tillen aan deze thema’s. Een indicatie van de ‘hot items’ in Noord-Holland en Flevoland voor de logistieke sector geeft daarnaast de Stemwijzer.

Noord-Holland

De Stemwijzer voor de provincie Noord-Holland vraagt kiezers naar hun mening over onder meer: de groei van Schiphol, het plaatsen van windmolens langs de A4, de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, het aanleggen van een verbinding tussen de A8 en A9 ter hoogte van Krommenie, luchtkwaliteit (leefbaarheid) bij industriële bedrijven zoals Tata Steel in IJmuiden, verbreding Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad en het doortrekken van de Noord/Zuidlijn tot Hoofddorp.

logistiek verkiezingen
Het vliegverkeer staat met Schiphol en Lelystad Airport hoog op de agenda

In Noord-Holland doen 15 partijen mee aan de verkiezingen waaronder de provinciale partij Code Oranje. Die wil onder meer een burgertop over de toekomst van Schiphol organiseren. Volgens dagblad Parool gaan GroenLinks en Forum voor Democratie aan kop in de peilingen. GroenLinks zegt voor een groen, gezond en bruisend Noord-Holland te gaan. De partij benadrukt de inzet op duurzaamheid en een versnelde energietransitie en geeft voorrang aan innovatieve mkb’ers op dit terrein via subsidies en duurzaam inkopen en aanbesteden. Ook zet de partij in op schone alternatieven voor het vliegverkeer ofwel minder vliegen op Schiphol en Lelystad Airport.

Forum voor Democratie (FvD) pleit voor een nieuwe luchthaven in zee en zet vol in op een goed ondernemingsklimaat met investeringen in bedrijventerreinen en in digitale en fysieke infrastructuur en minder bureaucratie. Als het aan FvD ligt, staakt de provincie haar bemoeienis met de energietransitie en concentreert ze zich op de kerntaken.

Partijprogramma’s Noord-Holland

smart mobility A4 In onderstaande partijprogramma’s wordt stilgestaan bij de logistieke thema’s in Noord-Holland. De partijen die hier niet genoemd worden, hebben de thema’s niet of slechts beperkt benoemd/uitgewerkt:

Flevoland

De energietransitie komt in veel programma’s voor

De logistieke thema’s die volgens de Stemwijzer in de provincie Flevoland domineren: de uitbreiding van Lelystad Airport, een tunnel onder het Ketelmeer ter vervanging van Ketelbrug, investeren in verbreding en onderhoud provinciale wegen, subsidie aan transportbedrijven die overschakelen van diesel naar schonere energiebronnen, treinverbinding via de Noordoostpolder naar het noorden, verbreding A27 in het deel van Flevoland.

In Flevoland doen 16 partijen mee aan de verkiezingen. Er is geen peiling welke partij op kop gaat. Een van de nieuwkomers is in Flevoland Forum voor Democratie, met een programma dat zich op accenten onderscheidt van dat van FvD in Noord-Holland. Veel partijen in Flevoland noemen het goederenvervoer over water als alternatief voor wegverkeer.

Partijprogramma’s Flevoland

In onderstaande partijprogramma’s wordt stilgestaan bij de logistieke thema’s in Flevoland. Bij de partijen die hier niet bij staan, worden de thema’s niet of slechts beperkt benoemd/uitgewerkt:

 

opening flevokust haven
Flevokust Haven draagt bij aan de vermindering van het wegtransport