regeerakkoord metropoolregio amsterdam

Logistiek en mobiliteit zijn hetzelfde heilige huisje

Soms ben je verbaasd over heilige huisjes. Ooit had ik bijvoorbeeld een lange discussie over de vraag of je stedebouw schrijft als stedenbouw (met n) of als stedebouw (zonder n). Voor leken een volledig irrelevante discussie, voor vakgenoten van levensbelang. En ondertussen ging de markt voor stedebouwers én voor stedenbouwers langzaam naar zijn mallemoer.

 

De logistiek kent ook zo zijn puriteinen. Ze wijzen je er fijntjes op dat logistiek en mobiliteit twee onverenigbare werelden zijn. Gaat over iets heel anders. Mobiliteit gaat namelijk over het vervoeren van mensen en is vooral een ruimtelijke en een sociale opgave met economische aspecten. Logistiek gaat over het vervoer van dingen en is vooral een ruimtelijke en een economische uitdaging met een sociale component. Daar is natuurlijk geen speld tussen te krijgen. Maar een gebroken bovenleiding verstoort zowel het goederenvervoer als personenvervoer over het spoor. En een geschaarde vrachtwagen levert een enorme rij personenauto’s op.

 

Half lege vrachtwagens

Tijdens de openingsweek van de Smart Logistics Hub zagen we maar weer eens dat de innovatie in de logistiek zit bij de partijen die die verschillen niet zien of niet willen zien. Bijvoorbeeld bij Erik Roelevink, directeur en oprichter van het bedrijf Airhunters die een ontbijtsessie verzorgde. Kleine Erik wilde vrachtwagenchauffeur worden en de iets grotere Erik wilde zelfs een eigen transportbedrijf. Maar toen Erik eindelijk in staat was om die droom te verwezenlijken ontdekte hij dat elke vrachtwagen maar voor de helft gevuld is. Als je dat bij elkaar optelt rijdt dus gemiddeld één op twee vrachtwagens leeg over de Europese wegen. Als je dat oplost, heb je geen files meer.

 

Erik Roelevink kocht dus geen nieuwe vrachtwagens, maar telde die lege ruimte daadwerkelijk bij elkaar op. Hij zoekt (en huurt) ruimte in bestaande vrachtwagens en vult die met goederen van zijn klanten. En dus worden de koelwagens waarmee sinaasappels uit Valencia naar Nederland komen, nu op de terugweg gevuld met diepvrieskippen. Win-win-win voor vervoerder, klant en voor Airhunters. Erik Roelevink is Nederlands eerste wegvervoerder zonder vrachtwagens.

Out of the box

Roelevink denkt letterlijk out of the box, maakt slim gebruik van data, maar heeft (anders dan de Ubers van deze wereld) geen databedrijf. Hij is vooral een slimme ondernemer die zich niets aantrekt van conventies. Hij ziet kansen en benut die. En zo kwamen we er veel tegen in de openingsweek van de Smart Logistics Hub. In korte tijd vonden we drie start-ups die onze ruimte in The Grounds op Schiphol gaan bevolken. En we vonden er nog veel meer in de gesprekken die we hadden en de events die we organiseerden.

 

Smart Logistics gaat over ondernemerschap, over problemen oplossen op een manier die nog nooit gedaan is. Tien keer beter, dat is spannend en uitdagend. En wie daarmee bezig is, is altijd welkom in de Smart Logistics Hub.

 

Auteur: Jan Willem Wesselink