coalitieakkoord luchtvaart

Maarten van As van ACN: wat betekent het coalitieakkoord voor de luchtvaart?

ACN maakte een eerste analyse van het coalitieakkoord voor u. Maarten van As, managing director ACN: “Ondanks de 47 pagina’s is dit coalitieakkoord weinig specifiek.

Voor luchtvaart wordt in het coalitieakkoord op een aantal punten verwezen naar de Luchtvaartnota. Wél ziet ACN dat het belang van transport en logistiek wordt onderschreven en dat het belang van Schiphol voor internationaal opererende bedrijven in Nederland wordt erkend. Dat is positief. Daarnaast wordt terecht ingezet op verduurzaming van de luchtvaartsector. Maarten van As: “Belangrijk daarbij is wel dat inkomsten uit duurzaamheidsheffingen ingezet worden voor verduurzaming van de sector en dat er rekening wordt gehouden met een Europees level playing field. Al deze punten worden benoemd in het akkoord.”

Van As en ACN hebben in een eerste review elf punten gehaald uit het coalitieakkoord met betrekking tot de luchtvaart. Het eerste punt betreft de erkenning van Schiphol als motor van werkgelegenheid en als aanjager van bedrijvigheid dankzij de hubfunctie en goede connectivieit. Lees het gehele commentaar op ACN.nl.

Als brancheorganisatie van de luchtvrachtsector belooft ACN de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.